Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Simvastatine

ATC: C10AA01

Cholemed Simvastatin Sandoz Simvastatine Apotex Simvastatine EG Simvastatine Mylan Simvastatine Teva Zocor

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

Hormonaal stelsel:

Contra-indicaties

 • leverinsufficiëntie

Posologie

 • men start met een lage dosis
 • na een 4-tal weken kan de dosis worden opgedreven tot 40 mg
 • inname eenmaal daags, bij voorkeur ‘s avonds

Voorzorgen

 • aandacht voor klachten die kunnen wijzen op spieraantasting (pijn, zwakte, krampen)
 • leverfunctie nagaan alvorens de behandeling te starten alsook na 6 maanden behandeling in het eerste jaar van de behandeling
 • met voorzichtigheid gebruiken bij patiënten die grote hoeveelheden alcohol verbruiken
 • bij hypovolemie (hittegolf, braken, diarree): ruime vochttoediening nastreven
 • behandeling stopzetten enkele dagen voor een heelkundige ingreep (verhoogd risico op rhabdomyolyse)
 • dosisreductie in geval van ernstige nierinsufficiëntie

Ongewenste effecten

 • rhabdomyolyse (met of zonder verhoging van het creatinekinase)
 • matige stijging van de transaminasen
 • centrale effecten (slaap- en concentratiestoornissen)
 • polyneuropathie
 • tendinopathie (o.a. tendinitis en peesruptuur), zeker bij risicofactoren (mannelijk geslacht, diabetes, hyperuricemie, antecedenten van tendinopathie)

Interacties

+ inhibitoren van CYP3A4 (zie $): toename van het risico van spieraantasting en rhabdomyolyse

+ ciclosporine, fibraten, nicotinezuur: toename van het risico van rhabdomyolyse

+ vitamine K-antagonisten: mogelijke potentialisering van hun effect (INR opvolgen bij het begin van de behandeling met simvastatine)

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: de compr. Simvastatine Ratiopharm®, Sandoz®, Teva®, EG® en Zocor® mogen geplet worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier