Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Amlodipine

ATC: C08CA01

Amlodipin Sandoz Amlodipine Apotex Amlodipine EG Amlodipine Krka Amlodipine Mylan Amlodipine Teva Amlogal Amlor

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

 • onderhoudsbehandeling van stabiele angor, in geval van contra-inidicatie voor of intolerantie aan β-blokkers
 • hypertensie: eerste keuze bij hypertensieve patiënten met angor of syndroom van Raynaud, of in associatie met een diureticum (chloortalidon)

Hormonaal stelsel:

 • cardiovasculaire protectie: bloeddrukcontrole: in geval van onvoldoende controle van de bloeddruk met een ACE-inihibitor, toevoeging van amlodipine

Contra-indicaties

 • instabiele angor
 • eerste 8 dagen na myocardinfarct

Posologie

 

Start, zeker bij kwetsbare ouderen, met ¼  tot ½ van de dosis en bouw traag op tot het gewenste effect bereikt is.

 • 5 tot 10 mg per dag in één inname

Voorzorgen

 • voorzichtigheid is geboden bij hartfalen

Ongewenste effecten

 • perifere vasodilatatie: hoofdpijn, (enkel)oedeem, vermoeidheid, flush, misselijkheid, duizeligheid
 • tandvleeshyperplasie

Interacties

+ andere antihypertensiva, nitraatderivaten, diuretica: amlodipine versterkt hun antihypertensief effect

+ inhibitoren en inductoren van CYP3A4 (zie $): invloed op de werkzaamheid van amlodipine

+ NSAIDs: mogelijke vermindering van het antihypertensief effect van amlodipine

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (prijzentabel amlodipine van het bcfi)
 • pletten, openen: Amlor® capsules 5 mg en 10 mg mogen geopend worden en de inhoud mag ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier