Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Carvedilol

ATC: C07AG02

Carvedilol EG Carvedilol Sandoz Carvedilol Teva Kredex

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

 • hartfalen, toegevoegd aan de basisbehandeling met een ACE-inhibitor

Contra-indicaties

 • leverinsufficiëntie
 • atrio-ventriculaire blok 2e en 3e graad, sick sinus syndroom
 • sinusale bradycardie (lager dan 50 slagen per min.)
 • perifere circulatiestoornissen
 • ernstige hypotensie (< 85 mmHg)
 • ernstig bronchiaal astma of antecedent van ernstige bronchospasmen, ernstig COPD
 • acute fase bij chronisch hartfalen

Posologie

 • bij een patiënt die sinds minstens 2 weken stabiel is onder basisbehandeling (ACE-inhibitor), is de aanvangsdosis 6,25 mg p.d. in 2 doses gedurende de eerste 2 weken
 • indien deze dosis goed verdragen wordt, wordt vervolgens de dagelijkse dosis met tussenstappen vermeerderd, met intervallen van tenminste 2 weken
 • De maximale aanbevolen dosis bedraagt 25 mg p.d. in 2 doses (uitzonderlijk 50 mg p.d. in 2 doses  bij patiënten van meer dan 85 kg: indien nodig en indien het verdragen wordt)
 • in deze indicatie is het aanbevolen het geneesmiddel tijdens de maaltijd te nemen (om de kans op orthostatische hypotensie en decompensatie te verminderen)

Bij nierinsufficiëntie

 • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • plots stoppen kan leiden tot tachycardie, hypertensie, ernstige angor, infarct of ventrikelfibrillatie en plotse dood, vooral bij patiënten met een myocardaandoening; bij stopzetten geleidelijk afbouwen over minstens 2 weken
 • β-blokkers kunnen tekenen van hypoglykemie maskeren

Ongewenste effecten

 • moeheid en centrale ongewenste effecten (duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, depressie)
 • bradycardie, orthostatische hypotensie, oedeem
 • bronchospasme (bij personen met antecedenten hiervan)
 • koude extremiteiten, opstoot van syndroom van Raynaud
 • nausea, braken en diarree

Interacties

+ ciclosporine: carvedilol verhoogt de plasmaconcentratie van ciclosporine

+ andere antihypertensiva, nitraatderivaten, diuretica: carvedilol versterkt hun antihypertensief effect

+ calciumantagonisten (verapamil en in mindere mate diltiazem), anti-aritmica klasse I (disopyramide, flecaïnide, propenafon) en klasse III (amiodaron, sotalol): de combinatie verhoogt de kans op ritmestoornissen en AV-geleidingsstoornissen

+ oogdruppels op basis van β-blokkers: risico van ernstige bradycardie

+ insuline, hypoglykemiërende sulfamiden: toename van het hypoglykemiërend effect en maskeren van de symptomen van hypoglykemie; de glykemie moet frequenter worden gecontroleerd

+ NSAID’s: kunnen antihypertensief effect van carvedilol verminderen (retentie van water en zout)

+geneesmiddelen die de QT-tijd verlengen (zie $): verhoogd risico van torsades de pointes

+ inhibitoren en inductoren van CYP2D6 en CYP2C9 (zie $): rifampicine verlaagt de plasmaconcentratie van carvedilol met ongeveer 60%

Pletten en delen

 • delen: alle specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • Kredex® compr. en Carvedilol EG®, in hun verschillende doseringen, mogen geplet worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier