Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Bisoprolol

ATC: C07AB07

Bisoprolol Apotex Bisoprolol EG Bisoprolol Mylan Bisoprolol Sandoz Bisoprolol Teva Isoten

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

 • onderhoudsbehandeling van stabiele angor
 • geen eerste keuze in geval van niet-gecompliceerde hypertensie (eerste keuze: thiazide diureticum), maar nuttig voor de behandeling van hypertensie bij personen met hartfalen of coronairlijden

Contra-indicaties

 • leverinsufficiëntie
 • atrio-ventriculair blok 2e en 3e graad, sick sinus syndroom
 • ernstige bradycardie (lager dan 50 slagen per min.)
 • ernstige hypotensie (< 85 mmHg)
 • perifere circulatiestoornissen
 • acute fase van decompensatie bij chronisch hartfalen

Posologie

Start, zeker bij kwetsbare ouderen, met ¼  tot ½ van de dosis en bouw traag op tot het gewenste effect bereikt is.

Angor:

 • starten met ≤ 5 mg per dag, geleidelijk op te drijven tot maximum 20 mg per dag

Hypertensie:

 • 5 mg tot 10 mg per dag, in 1 of 2 innames

Bij nierinsufficiëntie

 • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • plots stoppen kan leiden tot tachycardie, hypertensie, ernstige angor, infarct en ventrikelfibrillatie en plotse dood, vooral bij patiënten met een myocardaandoening; bij stopzetten geleidelijk afbouwen over minstens 2 weken
 • β-blokkers kunnen tekenen van hypoglykemie maskeren
 • met voorzichtigheid te gebruiken bij atrio-ventriculair blok eerste graad
 • β-1-receptorselectiviteit (cardioselectiviteit) vermindert met het verhogen van de dosis

Ongewenste effecten

 • moeheid en centrale ongewenste effecten (duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, depressie)
 • bradycardie, orthostatische hypotensie, oedeem
 • koude extremiteiten, opstoot van syndroom van Raynaud
 • nausea, braken en diarree

Interacties

+ andere antihypertensiva, nitraatderivaten, diuretica: bisoprolol versterkt hun antihypertensief effect

+ calciumantagonisten (verapamil en in mindere mate diltiazem), anti-aritmica klasse I (disopyramide, flecaïnide, propenafon) en klasse III (amiodaron, sotalol): de combinatie verhoogt de kans van ongewenste effecten van bisoprolol op het hartritme en op de AV-geleiding

+ oogdruppels op basis van β-blokkers: risico van ernstige bradycardie

+ insuline, orale antidiabetica: toename van het hypoglykemiërend effect van deze laatste en maskeren van de symptomen van hypoglykemie; de glykemie moet frequenter worden gecontroleerd

+ NSAID’s: kans op verminderd antihypertensief effect van bisoprolol (retentie van water en zout)

 

Pletten en delen

 • sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • alle compr. van Bisoprolol EG®, Emconcor® en Isoten® mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier