Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Metoprolol

ATC: C07AB02

Lopresor Metoprolol EG Metoprolol Mylan Metoprolol Sandoz Metoprolol Teva Seloken Selozok

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

Contra-indicaties

 • leverinsufficiëntie
 • atrio-ventriculair blok 2e en 3e graad, sick sinus syndroom
 • sinusale bradycardie (lager dan 50 slagen per minuut)
 • perifere circulatiestoornissen
 • ernstige hypotensie (< 85 mmHg)
 • acute fase bij chronisch hartfalen

Posologie

Start, zeker bij kwetsbare ouderen, met ¼  tot ½ van de dosis en bouw traag op tot het gewenste effect bereikt is.

 • 100 tot 200 mg per dag in 1 of 2 innames

Voorzorgen

 • β-1-receptorselectiviteit (cardioselectiviteit) vermindert met het verhogen van de dosis
 • plots stoppen kan leiden tot tachycardie, hypertensie, ernstige angor, infarct en ventrikelfibrillatie en plotse dood, vooral ten gevolge van myocardaandoening; bij stopzetten geleidelijk afbouwen over minstens 2 weken
 • β-blokkers kunnen tekenen van hypoglykemie maskeren
 • voorzichtigheid aangewezen bij atrio-ventriculair blok eerste graad

Ongewenste effecten

 • moeheid en centrale ongewenste effecten (duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, depressie)
 • geleidingsstoornissen, bradycardie, orthostatische hypotensie, oedeem
 • nausea en braken, diarree
 • koude extremiteiten, opstoot van syndroom van Raynaud

Interacties

+ andere antihypertensiva, nitraatderivaten, diuretica: metoprolol versterkt hun antihypertensief effect

+ calciumantagonisten (verapamil en in mindere mate diltiazem), anti-aritmica klasse I (disopyramide, flecaïnide, propenafon) en klasse III (amiodaron, sotalol): de combinatie verhoogt de kans op optreden van ritmestoornissen en AV-geleidingsstoornissen

+ oogdruppels op basis van β-blokkers: risico van ernstige bradycardie

+ insuline, hypoglykemiërende sulfamiden: toename van het hypoglykemiërend effect en maskeren van de symptomen van hypoglykemie; de glykemie moet frequenter worden gecontroleerd

+ NSAID’s: kans op verminderd antihypertensief effect van metoprolol (retentie van water en zout)

+ geneesmiddelen die een $ geven: verhoogd risico van torsades de pointes

+ inhibitoren en induceerders van CYP2D6 (zie$): wijziging van de plasmaconcentratie van metoprolol

Pletten en delen

 • delen: bepaalde specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten:  Seloken® gewone compr. 100 mg en Lopresor® compr. 100 mg mogen ex tempore geplet worden; de toedieningsvormen met vertraagde vrijstelling niet


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier