Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Spironolacton

ATC: C03DA01

Aldactone Spironolactone EG

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

 • matig ernstig tot ernstig hartfalen: bij patiënten reeds behandeld met een ACE-inhibitor, β-blokker (en diureticum), met een bewaarde nierfunctie

Contra-indicaties

 • hyperkaliëmie, hyponatriëmie, ernstige nierinsufficiëntie (creatinineclearance < 10 ml/min)

Posologie

 • starten met  12.5 mg p.d., eventueel te verhogen tot maximum 50 mg p.d.

Voorzorgen

 • controle van de elektrolyten bij aanvang van de behandeling
 • voorzichtigheid is vooral geboden bij diabetes, verminderde nierfunctie of leverinsufficiëntie (vanwege het verhoogd risico van hyperkaliëmie)

Ongewenste effecten

 • hyperkaliëmie, hyponatriëmie (vooral in combinatie met andere geneesmiddelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken)
 • gynecomastie
 • gastro-intestinale klachten (nausea, diarree, krampen)
 • risico van gastro-intestinale ulcera en bloedingen

Interacties

+ NSAID’s (incl. acetylsalicylzuur): risico van verminderd diuretisch effect van spironolacton met eventueel ernstige verslechtering van nierfunctie

+ lithium: spironolacton kan de plasmaconcentratie van lithium doen stijgen

+ hyperkaliëmiërende geneesmiddelen (zie $): toename van het risico van hyperkaliëmie

+ digoxine: spironolacton verhoogt de plasmaconcentratie van digoxine

+ andere geneesmiddelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken (o.a. SSRI’s, lisdiuretica, carbamazepine): risico van hyponatriëmie

Pletten en delen

 • delen: zie prijzentabel
 • pletten: de compr.Aldactone® 25mg en 50 mg en Spironolactone EG® 25 mg mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier