Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Furosemide

ATC: C03CA01

Furosemide Accord Furosemide EG Furosemide Sandoz Lasix

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

 • hartfalen, steeds in associatie met een basisbehandeling met bewezen effect op lange termijn (ACE-inhibitor of bètablokker): vooral bij oedeem en nierinsufficiëntie

Contra-indicaties

 • dehydratie, hypokaliëmie, hyponatriëmie
 • allergie t.o.v. sulfamiden

Posologie

 • onderhoudsdosis 20 mg tot 40 mg per dag (of 40 mg om de twee dagen), in functie van de bekomen diurese, ’s morgens nuchter in te nemen

Bij nierinsufficiëntie

 • naarmate de nierinsufficiëntie vordert wordt meer en meer furosemide uitgescheiden via de gal, waardoor de efficiëntie daalt en er hogere dosissen nodig zijn om hetzelfde effect te bekomen
 • vanaf <10 ml/min creatinineklaring kan de halfwaardetijd tot 13.5 uur oplopen

Voorzorgen

 • bij langdurige behandeling moeten elektrolyten, creatinine en glykemie regelmatig worden gecontroleerd; voorzichtigheid is vooral geboden bij diarree en braken
 • er wordt aanbevolen zo mogelijk de inname van het diureticum drie dagen stop te zetten vooraleer een ACE-inhibitor op te starten
 • bedacht zijn op risico van hyponatriëmie, vooral bij associatie met andere geneesmiddelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken
 • bij hypovolemie (hittegolf, braken, diarree): voldoende vochttoediening nastreven

Ongewenste effecten

 • elektrolytenstoornissen: hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypomagnesiëmie, dehydratie en daarmee samenhangend: duizeligheid, spierkrampen, zwakte, hypotensie, verwardheid
 • hyperuricemie
 • verminderde glucosetolerantie

Interacties

+ geneesmiddelen die hypokaliëmie veroorzaken (zie $): verhoogd risico van hypokalëmie; voorzichtigheid bij gelijktijdig gebruik van digoxine, geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), bradycardiserende geneesmiddelen

+ antihypertensiva: het antihypertensief effect wordt versterkt

+ lithium: furosemide kan de plasmaconcentratie van lithium verhogen

+ NSAID’s: vermindering van het diuretisch effect; risico op acuut nierfalen bijvoorbeeld in geval van hypovolemie, deshydratatie,...

+ cefalosporines: verhoogd risico van niertoxiciteit

+ geneesmiddelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken (o.a. SSRI’s, thiazidediuretica, carbamazepine): verhoogd risico van hyponatriëmie

 

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten, openen: Lasix® compr. 40 mg mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid); Lasix P® caps, mogen niet geopend worden (vertraagde vrijstelling)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier