Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Isosorbidedinitraat sublinguaal

ATC: C01DA08

Cedocard

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

Contra-indicaties

 • .hypotensie
 • obstructieve cardiomyopathie
 • constrictieve pericarditis
 • ernstige anemie
 • intracraniële overdruk (bijvoorbeeld na trauma of hersenbloeding)
 • gelijktijdig gebruik van een fosfodiësterase type 5-remmer of riociguat

Posologie

Behandeling van een acute angoraanval:

 • 5 mg laten smelten onder de tong en zo nodig herhalen na een paar minuten

Voorkomen van angor:

 • eén of twee keer 5mg laten smelten onder de tong, of 10 of 20 mg doorslikken,enkele minuten voor een dreigende of een te verwachten angoraanval

Bij nierinsufficiëntie

 • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • de sublinguale comprimés moeten zoveel mogelijk al zitten of liggend toegediend worden
 • indien geen snelle pijnstilling optreedt, moet men bedacht zijn op een myocardinfarct
 • voorzichtigheid is geboden bij recent myocardinfarct, ernstige coronaire atherosclerose en ernstige cerebrale sclerose
 • start met lage doseringen om eventuele, zeldzaam optredende hypotensieve reacties te onderkennen

Ongewenste effecten

 • vooral bij het begin van de behandeling: hoofdpijn, flush, vermoeidheid, (orthostatische) hypotensie, syncope, reflextachycardie en vertigo

Interacties

+ β-blokkers en calciumantagonisten: (gunstige) synergetische werking bij behandeling van angina pectoris

+ alcohol en antihypertensiva: risico van verhoogd hypotensief effect

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel isosorbidedinitraat van het BCFI)
 • pletten : het effet treedt sneller op bij sublinguale toediening ; Cedocard® compr. mogen worden geplet voor orale toediening, dan zal de snelheid van werking verminderen

Houdbaarheid en bewaring

 • de sublinguale comprimés moeten in de originele verpakking bewaard worden ter bescherming tegen lucht en vochtFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier