Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Acetylsalicylzuur

ATC: B01AC06

Acetylsalicylic Acid Krka Asa EG Asaflow Aspirine Cardioaspirine

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Acetylsalicylzuur

Cardiovasculair stelsel:

Hormonaal stelsel

 • secundaire preventie van cardiovasculaire morbiditeit bij personen met type 2-diabetes

Contra-indicaties

 • hersenbloeding
 • ulcus pepticum, erosieve gastritis
 • voorgeschiedenis van bloedingen bij gebruik van acetylsalicylzuur
 • stollingsstoornissen
 • behandeling met anticoagulantia
 • voorgeschiedenis van overgevoeligheid aan salicylaten en aanverwante middelen, zoals NSAID’s (bronchospasmen, anafylactische reactie)

Posologie

 • tussen 80 en 100 mg per dag

Voorzorgen

 • voorzichtigheid bij nierfunctiestoornissen
 • bij ingrepen waarbij het risico van een bloeding even groot is als het risico van een trombose, wordt de behandeling best ongeveer een week op voorhand gestopt 
 • er is geen voordeel aangetoond van maagsapresistente vormen op vlak van gastro-intestinale ongewenste effecten

Ongewenste effecten

 • voornamelijk gastro-intestinale klachten: irritatie van de maagmucosa, risico van gastro-intestinale bloedingen, occult bloedverlies (ook met minimale doses)
 • overgevoeligheidsreacties (bv. bronchospasme)

Interacties

+ orale anticoagulantia, heparines, SSRI’s, andere NSAID’s en corticosteroïden: verhoogde bloedingsneiging

+ methotrexaat: vermindering van de eliminatie van methotrexaat en verhoogd risico van ongewenste effecten

+ alcohol: verhoogde kans op maagbloeding

+ ibuprofen of andere NSAID’s: mogelijk neutraliseren van het cardioprotectief effect van acetylsalicylzuur. Bij gezamenlijk gebruik zou het cardioprotectieve effect van acetylsalicylzuur kunnen behouden blijven door het acetylsalicylzuurpreparaat enkele uren vóór het NSAID toe te dienen.

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: de maagsapresistente vormen mogen niet geplet worden; het heeft weinig zin de niet-maagsapresistente vormen te pletten, aangezien er oplosbare of dispergeerbare comprimés beschikbaar zijn


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier