Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Warfarine

ATC: B01AA03

Marevan

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

Contra-indicaties

 • ongecontroleerde ernstige arteriële hypertensie
 • gastro-intestinaal ulcus (en ulcerohemorragische rectocolitis)
 • aorta-aneurysma
 • ernstige leverstoornissen

Posologie

Strikt individueel wegens variabele gevoeligheid:

 • startdosis: 5 mg per dag (lager bij gevoelige patiënten: gewicht < 50 kg, ouder dan 60 jaar, leverinsufficiëntie)
 • aan te passen in functie van de resultaten van bloedonderzoek (vanaf 3e of 4e dag); dosisaanpassing gebeurt per halve tablet

Voorzorgen

 • steeds innemen op hetzelfde tijdstip van de dag
 • monitoring gebeurt door INR-bepaling: vóór en 48 u na eerste tablet, nadien om de 24 tot 48 u gedurende de eerste week of tot wanneer de onderhoudsdosis is bereikt; vervolgens 1 tot 2 maal per week gedurende 3 tot 4 weken; bij gestabiliseerde patiënten om de 14 dagen of maandelijks; na elke dosiswijziging dient de controle herhaald te worden om de 4 tot 8 dagen tot na stabilisatie
 • de ideale INR-waarde is afhankelijk van de indicatie; bij VKF en behandeling van diepe veneuze trombose wordt een waarde tussen 2 en 3 aanbevolen (bij klepprothesen streeft men naar een cijfer tussen 2,5 en 3,5)
 • indien een intramusculaire injectie absoluut moet worden toegediend, gebeurt dit best altijd in het bovenste lidmaat (gemakkelijker om druk uit te oefenen in geval van lokale hemorragie)
 • bij chirurgie met een verhoogd risico van bloeding wordt de behandeling met warfarine verder gezet (streven naar INR tussen 1,5 en 2) bij patiënten met een gering risico van trombose; bij patiënten met een hoger trombo-embolisch risico wordt warfarine tijdelijk gestopt en schakelt men over op behandeling met heparine
 • de aanpak van een supratherapeutische INR wordt besproken in het hoofdstuk ‘Cardiovasculair stelsel’ ([indications:367])
 • het risico van bloedingen onder anticoagulantia moet steeds afgewogen worden tegen hun mogelijke voordelen, vooral bij een verhoogd risico (bv. slechte therapietrouw, herhaaldelijk vallen)
 • een controle van de INR-waarde is te verantwoorden bij elke verandering in de klinische toestand of van de medicamenteuze behandeling

Ongewenste effecten

 • hemorragie, gaande van kleine ecchymosen tot grote hemorragische verwikkelingen (over het algemeen gastro-intestinaal of urinair), meestal ten gevolge van overdosering (te sterke toename van INR); maar soms ook bij therapeutische INR, voornamelijk postoperatief

Interacties

Er zijn zeer veel interacties beschreven waarvan dikwijls het klinische belang op voorhand moeilijk in te schatten is. Daarom is het een goed principe om, wanneer men tijdens de anticoagulantiabehandeling een geneesmiddel toevoegt of stopzet, regelmatig de INR te controleren.

+ NSAID’s (acetylsalicylzuur en coxib’s inbegrepen): wordt best vermeden

+ geneesmiddelen die het anticoagulerend vermogen verhogen (niet limitatieve lijst): anti-aggregantia, ciprofloxacine, clarithromycine, norfloxacine, trimethoprim, amitriptyline, nortriptyline, tramadol, SSRI’s, glibenclamide, imidazolen en triazolen, metronidazol, methotrexaat, thyroïdhormonen, methylprednisolon, fibraten, simvastatine, omeprazol, cimetidine, ranitidine, tamoxifen, allopurinol, amiodaron, zafirlukast…

+ middelen die het anticoagulerend vermogen verminderen (niet limitatieve lijst): carbamazepine, barbituraten, haloperidol, Sint-Janskruid, rifampicine, cloxacilline, methylprednisolon, aluminiumhydroxide…

Pletten en delen

 • delen: Marevan® compr. zijn deelbaar
 • pletten: Marevan® compr.mogen ex tempore geplet worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier