Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Bisacodyl

ATC: A06AB02

Bisacodyl EG Bisacodyl Teva Dulcolax Bisacodyl Mucinum Purgo-Pil

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

 • symptomatische, kortstondige behandeling van obstipatie

Palliatieve zorgen:

 • symptomatische behandeling van obstipatie in de palliatieve setting

Contra-indicaties

 • ileus, darmobstructie, acute buikinflammatoir darmlijdenbuikpijn van ongekende oorsprong

Posologie

 • per os: 5 tot 10 mg per dag, bij voorkeur ‘s avonds met een weinig water
 • rectaal: 10 mg per dag
 • werking: na 6 tot 12 uur (comprimés); na 15 tot 60 minuten (suppo’s)

Voorzorgen

 • de maagsapresistente comprimés niet gelijktijdig gebruiken met melk of een antacidum
 • kortdurend gebruiken
 • vooraleer een oraal laxativum op te starten, dient de mogelijkheid van intestinale obstructie uitgesloten te worden
 • bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

 • darmkrampen, diarree met risico van dehydratie
 • regelmatig gebruik kan elektrolytenstoornissen veroorzaken (vooral hypokaliëmie), spierzwakte, gewichtsverlies en rebound-obstipatie
 • suppo’s: irritatie en lokale pijn

Interacties

+ diuretica: verhoogd risico van elektrolytenstoornissen

+ andere gelijktijdig ingenomen geneesmiddelen: mogelijke invloed op hun opname omwille van door de versnelde intestinale transit

+ geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $): bij langdurig gebruik van bisacodyl, toename van de kans op hypokaliëmie en op het optreden van torsades de pointes

Pletten en delen

 • delen: de beschikbare specialiteiten zijn niet deelbaar
 • pletten: de orale toedieningsvormen mogen niet geplet worden; suppo's zijn een alternatief (maar duurder)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier