Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Domperidon

ATC: A03FA03

Domperidon Teva Domperidone EG Domperidone Teva Motilium Zilium

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

 • symptomatische behandeling van nausea en braken met diverse mogelijke oorzaken

Contra-indicaties

 • gastro-intestinale bloedingen, perforatie of aandoeningen door mechanische obstructie
 • hartritmestoornissen of verhoogd risico ervan, zoals bij verlengd QT-interval
 • hartfalen of elektrolytenstoornissen
 • matige tot ernstige leverinsufficiëntie

Posologie

 • per os: maximaal 10 mg per keer, drie maal per dag (doses boven de 30 mg per dag worden afgeraden); 15 tot 30 minuten vóór de maaltijd en bij het slapengaan
 • rectaal: maximaal 30 mg per keer, tweemaal per dag (geen specialiteit meer beschikbaar op de Belgische markt)
 • Er wordt aanbevolen om de behandelingsduur zo kort mogelijk (gewoonlijk maximum 7 dagen) en de dosis zo laag mogelijk te houden.

Bij nierinsufficiëntie

 • aantal toediening verminderen tot één of twee per dag naargelang de ernst van de insufficiëntie
 • dosisreductie in geval van ernstig nierfalen

Voorzorgen

 • voorzichtigheid is aangewezen bij patiënten met andere risicofactoren voor een verlengd QT-interval (vrouwelijk geslacht, patiënten ouder dan 60 jaar, cardiaal lijden, elektrolytenstoornissen (hypokaliëmie, hypomagnesiëmie))
 • bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

 • abdominale krampen, diarree, hyperprolactinemie
 • angst, rusteloosheid, zenuwachtigheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
 • extrapiramidale verschijnselen (onvrijwillige bewegingen van het gezicht of armen en benen, overmatig beven, overmatige spierstijfheid of spierspasmen) 
 • verlenging van het QT-interval bij hoge doses (>30 mg/dag) en bij patiënten ouder dan 60 jaar

Interacties

Door het versnellen van de maaglediging, vertraagde resorptie van sommige geneesmiddelen (bv. digoxine) en versnelde resorptie van andere geneesmiddelen (bv. acetylsalicylzuur, ciclosporine, paracetamol).

+ anticholinergica en opioïden: antagonistisch effect op gastro-intestinaal vlak

+ neuroleptica: verhoogd risico van extrapiramidale effecten

+ antacida of maagzuursecretie-inhibitoren: gelijktijdige inname met domperidon (orale oplossing, oplosbare comprimés) vermindert het effect van domperidon

+ krachtige inhibitoren van CYP3A4 (zie $), andere geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), geneesmiddelen die elektrolytenstoornissen (hypokaliëmie (zie$), hypomagnesiëmie) kunnen uitlokken, vooral lisdiuretica en thiaziden, bradycardiserende geneesmiddelen (vooral klasse Ia-antiaritmica en sotalol, ivabradine, cholinesterase-inhibitoren): toename van het risico van verlenging van het QT-interval en van torsades de pointes.

Pletten en delen

 • delen: de beschikbare specialiteiten zijn niet deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: filmomhulde tabletten van Motilium®, Zilium®, Domperidone EG® en Domperidon Teva® mogen geplet worden; er bestaan alternatieven: smelttabletten en orale suspensie

Houdbaarheid en bewaring

Suspensie voor oraal gebruik: Na het openen van de fles kan de suspensie nog 3 maanden worden bewaard.Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier