Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Butylhyoscine

ATC: A03BB01

Buscopan

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Palliatieve zorg:

Posologie

Intestinale obstructie:

  • parenterale toediening van de combinatie: morfine (dosis is afhankelijk van de reeds toegediende dosis opiaten) en butylhyoscine (60 mg tot 300 mg per 24 uur) en haloperidol (5 mg tot 10 mg per 24 uur)

Doodsreutel:

  • 10 à 20 mg subcutaan, iedere 4 tot 6 uur

Bij nierinsufficiëntie

  • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

(relatief in de palliatieve context)

  • voorzichtigheid is geboden bij gesloten-hoekglaucoom, prostaathypertrofie of obstructie van de blaashals
  • bij intestinale obstructie: voorkeur voor kleine vezelarme maaltijden

Ongewenste effecten

  • anticholinerge effecten: droge mond, tachycardie, obstipatie, urineretentie, accomodatiestoornissen, gastro-oesofagale reflux
  • sedatie en verwardheid

Interacties

+ alcohol: verhoging van het sedatief effect van butylhyoscine

+ andere anticholinergica (zoals tricyclische antidepressiva, antihistaminica, MAO-inhibitoren, fenothiazinen): verhoging van de anticholinerge effecten

+ anticholinergica kunnen het effect van gastroprokinetica tegenwerkenFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier