Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Omeprazol

ATC: A02BC01

Acidcare Losec Omeprazol AB Omeprazol Apotex Omeprazol Mylan Omeprazol Sandoz Omeprazol Teva Omeprazole EG Sedacid

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

Pijn en koorts: te overwegen:

Contra-indicaties

 • atrofische gastritis

 

Posologie

Functionele dyspepsie:
 • 10 tot 20 mg in één inname per dag (zo kort mogelijk)

Gastro-oesofagale reflux:

 • 10 tot 20 mg gedurende 4 weken, dan stop  

Peptisch ulcus indien Helicobacter status onbekend of negatief:

 • 20 tot 40 mg per dag in één inname gedurende 2 tot 4 weken (duodenaal ulcus) of 4 tot 8 weken (maagulcus)

Helicobacter pylori-eradicatie:

 • associatie van omeprazol van 2 maal 20 mg per dag met amoxicilline 2 maal 1 g per dag (of metronidazol 2 maal 500 mg per dag bij allergie) en clarithromycine 2 maal 500 mg per dag, gedurende 7 dagen
  • indien maagulcus: omeprazol verderzetten aan 20 mg per dag gedurende in totaal max 8 weken 
  • indien duodenaal ulcus: omeprazol verderzetten aan 20 mg per dag gedurende in totaal max 4 weken ​

Ulcera door NSAID's:

 • 20 mg per dag in één inname gedurende 4 tot 8 weken

Voorzorgen

 • alarmsymtomen (dysfagie, anemie, gewichtsverlies, aanhoudend braken) vereisen oppuntstelling van diagnostiek behandeling

Ongewenste effecten

 • nausea, diarree
 • hoofdpijn
 • constipatie
 • winderigheid
 • huiderupties
 • hypomagnesiëmie (omkeerbaar bij het stoppen): kan tetanie, hartritmestoornissen, braken, convulsies en psychische stoornissen veroorzaken bij chronisch gebruik (> 3 maanden)
 • hyponatriëmie
 • verhoogd risico van osteoporotische fracturen bij chronisch gebruik
 • vitamine B12-deficiëntie bij langdurig gebruik
 • rebound van de refluxsymptomen na (plots) stoppen van de behandeling.
 • acute interstitiële nefritis (vooral in combinatie met andere geneesmiddelen (NSAID, beta-lactamantibiotica)) en microscopische colitis
 • verhoogd risico op gastro-intestinale infecties
 • haaruitval

Interacties

De pH-verandering in de maag kan de absorptie van andere geneesmiddelen verlagen: 

+ calciumcarbonaat: vermoedelijk vermindering van de absorptie van calciumcarbonaat; het verdient aanbeveling calciumcarbonaat te vervangen door calciumcitraat waarvan de opname onafhankelijk is van de pH

+ Ijzer

+ vitamine B12

+ azoles (oa. ketoconazol & itraconazol)

Interactie ter hoogte van metabolisme geneesmiddelen:

*Verhoogde concentratie van: 

+ acenocoumarol, citalopram, escitalopram, clozapine, sommige benzodiazepines (zoals clobazam, diazepam, flunitrazepam, triazolam), moclobemide, fenytoïne, warfarine: het effect van deze middelen neemt toe

+ methotrexaat: verhoging van de plasmaconcentratie van methotrexaat

+ digoxine

*Verlaagde concentratie van: 

clopidogrel

+ omeprazol in combinatie met Sint-janskruid: verlaagde concentratie van omeprazol 

Interactie door versterking van effect:

+ middelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken (bv. diuretica, antidepressiva, lavement): verhoogd risico op hyponatriëmie

 

Pletten en delen

 • delen: alle specialiteiten zijn maagsapresistente capsules en mogen dus niet geopend worden
 • pletten, openen:
  • alle specialiteiten zijn maagsapresistent en mogen dus niet geplet worden
  • Losec® compr. Mups mogen opgelost worden in water of in een lichtzure drank (bv, fruitsap, appelmoes of yoghurt); de oplossing moet binnen de 30 min, ingenomen worden
  • Sedacid® (10 en 20 mg) zijn maagsapresistente comprimés die niet dispergeerbaar zijn in water of een andere vloeistof
  • alle andere vormen: dit zijn capsules die maagsapresistente micro-pellets bevatten; in geval van slikmoeilijkheden mogen ook deze capsules geopend worden en verdeeld in een licht zure vloeistof (bv, appelsap, appelmoes, yoghurt); deze suspentie dient zo snel mogelijk ingeslikt te worden (max 30 min) zonder de partikels stuk te bijten


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier