Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Mondinfecties (orale candidose)

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Orale candidose kan lokaal behandeld worden met miconazol of nystatine.

Behandeling

Geselecteerd

Een goede mondzorg is een must, zie [indications:233].

Preventie is soms mogelijk door gebruik te maken van een middel dat door de maag-darmtractus (deels) wordt geabsorbeerd (bv. fluconazol, itraconazol, miconazol), maar niet door middelen die niet geabsorbeerd worden (bv. nystatine, chloorhexidine)$​​​​.

Bij orale candidose wordt miconazol (in orale gel) vaak als eerste keuze aanzien$​​​​​ omwille van zijn breder spectrum en hogere werkzaamheid dan nystatine (lokaal gebruik)$​​​​​.

Wij selecteren miconazol (zie ook hoofdstuk ‘Infectieziekten' : [indications:326]).

Geselecteerde geneesmiddelen

Nystatine wordt als tweede keuze aangeraden in geval van risico op potentiële interacties met miconazol. Het wordt niet geresorbeerd en is minder werkzaam dan miconazol. Met nystatine slaagt men er evenwel ook in de meeste orale candida-infecties succesvol te behandelen$​​​​​​​Het is niet werkzamer dan placebo voor de profylaxie van candidainfecties bij patiënten die chemo- of radiotherapie krijgen$​​​​​​​.

Wij selecteren nystatine (zie ook hoofdstuk ‘Infectieziekten’ : [indications:326]).

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Bij immuungedeprimeerde patiënten of bij candida-infecties die binnen 1 week onvoldoende reageren op een topische behandeling, wordt oraal fluconazol (50 mg/dag gedurende 1 week) als voorkeursbehandeling aangeraden$​​.