Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Voorschrijven op stofnaam

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

Het is mogelijk voor de artsen om specialiteiten op stofnaam voor te schrijven.

Om geldig te zijn en in aanmerking te komen voor terugbetaling, dient het voorschrift, behalve de gewone administratieve gegevens, volgende elementen te bevatten:

  • De algemene benaming: de benaming van het werkzame bestanddeel zoals opgenomen in de Anatomical Therapeutical Chemical Classification (ATC-code) of de algemeen gangbare benaming
  • De toedieningsvorm
  • De sterkte
  • De dagdosis
  • Het aantal gebruikseenheden per verpakking (en het aantal verpakkingen indien meerdere verpakkingen toegelaten zijn op hetzelfde voorschrift), of vermelding van de therapieduur in weken en/of dagen (gewenste vermelding, verplicht vanaf 01.10.2006).

Indien het voorschrift niet duidelijk of volledig is wat betreft de verpakkingsgrootte, geldt voor vergoedbare specialiteiten volgende algemene regel: De afgeleverde vergoedbare verpakking benadert zo dicht mogelijk het voorgeschreven aantal gebruikseenheden, maar mag nooit meer gebruikseenheden bevatten. Als het aantal gebruikseenheden niet is bepaald, wordt de kleinste, vergoedbare verpakking afgeleverd. 

Enkele voorbeelden

R/ Amoxicilline comprimés 1 g

S/ 3 x 1 g per dag

Behandeling van 5 dagen

R/ Lorazepam deelb. comprimés 1 mg

S/ ½ compr. in geval van agitatie; maximum 2 compr. per dag

Behandeling van 20 dagen

R/ Calciumcarbonaat bruistabletten 1,25 g

S/ ½ compr. per dag

Behandeling van 30 dagen