Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

De hoofdstukken

Literatuur geraadpleegd tot: 21/04/2021

De redactie van de hoofdstukken gebeurt door een vaste redacteur, die permanent de wetenschappelijke literatuur in het betreffende domein volgt. Naast de vaste medewerkersploeg hebben huisartsen en apothekers uit de wetenschappelijke verenigingen, de universiteiten en de beroepsorganisaties de mogelijkheid tot revisie van de selectie en tot kritische commentaren op ieder hoofdstuk.

Elk hoofdstuk wordt regelmatig geüpdatet; nieuwe informatie of belangrijke veranderingen worden snel ingevoegd in de website.

De hoofdstukken van het Formularium Ouderenzorg zijn conform aan de relevante hoofdstukken uit het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium van het BCFI. Daarnaast is een luik voorzien met een keuze van geneesmiddelen in de palliatieve zorg en met een selectie van trousse-producten voor urgenties.