Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Algemeen

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

Delen van geneesmiddelen kan nuttig zijn wanneer men bv. een lagere dosis wil toedienen dan deze die in de gecommercialiseerde vormen wordt aangeboden. Het delen van een hooggedoseerde tablet om de aangewezen lagere dosis te bereiken kan ook een vermindering van de prijs betekenen.

Pletten van geneesmiddelen kan nuttig zijn om de inname te vergemakkelijken bij patiënten met slikproblemen.

Vooraleer geneesmiddelen te delen of te pletten, dient men steeds na te gaan of er geen andere meer aangepaste orale toedieningsvormen beschikbaar zijn (bv. vloeibare vorm, poeder, etc…).

Voor sommige geneesmiddelen gaat het delen of pletten gepaard met risico’s op vlak van toxiciteit voor de persoon die deze geneesmiddelen manipuleert (bv.: cytostatica, immunosuppresiva). Bij zwangere vrouwen wordt gewaarschuwd voor risico’s bij het manipuleren van de finasteride (Proscar®) en dutasteride (Avodart®) (teratogene middelen).