Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Wetenschappelijke bronnen

Literatuur geraadpleegd tot: 30/06/2014

  • Praktijkrichtlijnen (guidelines) of aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering. In het bijzonder volgen we de richtlijnen op met een “gelabelde” methodologie. Internationaal zijn dit vooral:SIGN$​​​, NICE$​​​, Prodigy$​​​, HAS$​​​,NHG-Standaarden$​​​, ...Voor België raadplegen we de aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering van Domus Medica$​​​, SSMG$​​​ en BAPCOC$​​​.

  • Publicaties die gebruikmaken van gegevens uit systematisch literatuuronderzoek, meta-analyses en oorspronkelijke studies, en hierop bovendien commentaren geven:Clinical Evidence$​​​, Transparantiefiches$​​​, Minerva$​​​, Evidence-Based Medicine$​​​, Evidence-Based Mental Health$​​​, ACP-Journal Club$​​​, Journal Watch$​​​ , ...

  • De Cochrane Collaboration$​​​met zijn verschillende databases, maar vooral met zijn vele systematische literatuuronderzoeken en meta-analyses.

  • Oorspronkelijke RCT’s in gezaghebbende internationale tijdschriften: British Medical Journal$​​​, Annals of Internal Medicine$​​​, New England Journal of Medicine$​​​, Lancet$​​​, JAMA$​​​, JAMA Int Med$​​​, … Ook belangrijke geriatrische tijdschriften (o.a. Journal of the American Geriatrics Society$​​​, Age and Aging$​​​) worden systematisch opgevolgd.

  • De tijdschriften van de International Society of Drug Bulletins (ISDB): Folia Pharmacotherapeutica$​​ (België)​, La Revue Prescrire$​​​ (Frankrijk), Geneesmiddelenbulletin$​​​ (Nederland), Drug & Therapeutics Bulletin$​​​ (Verenigd Koninkrijk)als voornaamste, maar ook Australian Prescriber$​​​ (Australië), Arzneimittelbrief$​​​en Arznei-Telegramm$​​​(Duitsland), Therapeutics Initiative$​​​(Canada), …

  • Websites die onafhankelijke farmacotherapeutische informatie bevatten over recente publicaties, met commentaren hierop: o.a. InfoPOEMs$​​, National Prescribing Centre (NHS - U.K.),…

  • Standaardwerken over farmacologie, formularia, nationale en buitenlandse repertoria: Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium$​​​, Farmacotherapeutisch Kompas$​​​, British National Formulary$​​​, Martindale$​​​,Meyler’s Side Effects of Drugs$​​​, Geriatric Dosage Handbook$​​​, Managing Clinically Important Drug Interactions$​​​,Drug Information AHFS$​​​.

  • De besluiten van de RIZIV-consensusvergaderingen$​​​en meer specifiek het literatuuronderzoek dat hiertoe werd verricht.

  • De SKP’s of wetenschappelijke geneesmiddelenbijsluiters (te raadplegen via de website van het BCFI$​​).