Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Wetenschappelijke bronnen

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

  • Praktijkrichtlijnen (guidelines) of aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering. In het bijzonder volgen we de richtlijnen op met een “gelabelde” methodologie. Internationaal zijn dit vooral:SIGN$​​​​​​​​, NICE$​​​​​​​​, Prodigy$​​​​​​​​, HAS$​​​​​​​​,NHG-Standaarden$​​​​​​​​.  De Belgische richtlijnen, Domus Medica$​​​​​​​​, SSMG$​​​​​​​​, BAPCOC$​​​​​​​​, WOREL (meer recent) en ook de aan de Belgische context aangepaste richtlijnen,  worden via EBpracticenet gevolgd.

  • Publicaties die gebruikmaken van gegevens uit systematisch literatuuronderzoek, meta-analyses en oorspronkelijke studies, en hierop bovendien commentaren geven:Clinical Evidence$​​​​​​​​, Transparantiefiches$​​​​​​​​, Minerva$​​​​​​​​, Evidence-Based Medicine$​​​​​​​​, Evidence-Based Mental Health$​​​​​​​​, ACP-Journal Club$​​​​​​​​, Journal Watch$​​​​​​​​ , ...

  • De Cochrane Collaboration$​​​​​​​​met zijn verschillende databases, maar vooral met zijn vele systematische literatuuronderzoeken en meta-analyses.

  • Oorspronkelijke RCT’s in gezaghebbende internationale tijdschriften: British Medical Journal$​​​​​​​​, Annals of Internal Medicine$​​​​​​​​, New England Journal of Medicine$​​​​​​​​, Lancet$​​​​​​​​, JAMA$​​​​​​​​, JAMA Int Med$​​​​​​​​, … Ook belangrijke geriatrische tijdschriften (o.a. Journal of the American Geriatrics Society$​​​​​​​​, Age and Aging$​​​​​​​​) worden systematisch opgevolgd.

  • De tijdschriften van de International Society of Drug Bulletins (ISDB): Folia Pharmacotherapeutica$​​​​​​​ (België)​, La Revue Prescrire$​​​​​​​​ (Frankrijk), Geneesmiddelenbulletin$​​​​​​​​ (Nederland), Drug & Therapeutics Bulletin$​​​​​​​​ (Verenigd Koninkrijk)als voornaamste, maar ook Australian Prescriber$​​​​​​​​ (Australië)

  • Websites die onafhankelijke farmacotherapeutische informatie bevatten over recente publicaties, met commentaren hierop: o.a. InfoPOEMs$​​​​​​​, National Prescribing Centre (NHS - U.K.),…

  • Standaardwerken over farmacologie, formularia, nationale en buitenlandse repertoria: Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium$​​​​​​​​, Farmacotherapeutisch Kompas$​​​​​​​​, British National Formulary$​​​​​​​​, Martindale$​​​​​​​​,Meyler’s Side Effects of Drugs$​​​​​​​​, Geriatric Dosage Handbook$​​​​​​​​, Managing Clinically Important Drug Interactions$​​​​​​​​,Drug Information AHFS$​​​​​​​​.

  • De besluiten van de RIZIV-consensusvergaderingen$​​​​​​​​en meer specifiek het literatuuronderzoek dat hiertoe werd verricht.

  • De SKP’s of wetenschappelijke geneesmiddelenbijsluiters (te raadplegen via de website van het BCFI$​​​​​​​).