Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Criteria voor de selectie

Literatuur geraadpleegd tot: 30/06/2014

Geselecteerd

De selectie van een behandeling in het Formularium Ouderenzorg steunt op het beste momenteel beschikbare beste wetenschappelijke bewijs (zie geraadpleegde wetenschappelijke bronnen) van werkzaamheid en veiligheid van die behandeling in een specifieke indicatie. Verder wordt ook rekening gehouden met andere criteria: de beschikbare toedieningsvormen, het gebruiksgemak en de prijs.

Wij kunnen tevens een niet-medicamenteuze behandeling selecteren in afwezigheid van voldoende (hard) bewijs INDIEN : 

  • deze behandeling (sterk of zwak) wordt aanbevolen door één of meerdere gevalideerde praktijkrichtlijnen EN
  • deze behandeling geen majeure ongewenste effecten heeft die het klinische voordeel teniet kunnen doen EN
  • dat de aanbeveling steunt op consensus over $

Een behandeling kan eventueel enkel voor een specifieke subpopulatie geselecteerd worden volgens de voorgaande criteria.

Te overwegen

Behandeling waarvoor zwak bewijs van belang/nut, meer bepaald bij bejaarde personen.

Tweedekeuzebehandeling in geval van intolerantie/contra-indicatie voor de geselecteerde eerstekeuzebehandeling.

Behandeling aanbevolen (gevalideerde richtlijnen) bij de algemene bevolking, maar waarvan het toepassen bij een bejaarde persoon sterk afhankelijk is van een geïndividualiseerde beslissing.

Niet geselecteerd

Behandeling die niet geselecteerd wordt voor één van de volgende redenen: betere eerstekeuzebehandeling mogelijk (zie selectiecriteria), onvoldoende beschikbare evidentie, ongunstige baten/kostenverhouding.

Te vermijden

Bewezen schadelijke behandeling of eerder schadelijk dan gunstig bij bejaarde personen.