Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Criteria voor de selectie

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

Geselecteerd

  • Een behandeling wordt geselecteerd als de werkzaamheid ervan is aangetoond, idealiter bij een oudere patiëntenpopulatie, met een aanvaardbare veiligheid, tegen een betaalbare prijs, en in een vorm die de therapietrouw vergemakkelijkt.
  • Wij kunnen tevens een behandeling selecteren in afwezigheid van voldoende (hard) bewijs INDIEN : 
    • deze behandeling (sterk of zwak) wordt aanbevolen door één of meerdere gevalideerde praktijkrichtlijnen     EN
    • deze behandeling geen majeure ongewenste effecten heeft die het klinische voordeel teniet kunnen doen   EN
    • dat de aanbeveling steunt op consensus over $
  • Een behandeling kan eventueel enkel voor een specifieke subpopulatie geselecteerd worden volgens de voorgaande criteria. De selectie is dan afhankelijk van de aanwezigheid van specifieke criteria die duidelijk omschreven worden in het selectiekader.
  • In sommige gevallen kan de selectie ook deel uitmaken van een bepaalde behandelingsstap, ook dit wordt in het selectiekader duidelijk gespecificeerd.

Niet geselecteerd

Behandeling die niet geselecteerd wordt voor één van de volgende redenen: betere eerstekeuzebehandeling mogelijk (zie selectiecriteria), onvoldoende beschikbare evidentie, ongunstige baten/kostenverhouding.

Te vermijden

Bewezen schadelijke behandeling of eerder schadelijk dan gunstig bij bejaarde personen.