Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Historiek

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1999 (“Vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van de Rust- en Verzorgingstehuizen”, verschenen in het Staatsblad van 29 februari 2000) omschrijft de taken van de coördinerende en raadgevende arts (CRA) als volgt: “... wat de geneesmiddelen betreft omvat dit ten minste het opstellen en gebruik van een geneesmiddelenformularium”. Er is echter geen nadere omschrijving voorzien over de werkwijze voor het samenstellen of over de inhoud van dit WZC-Formularium. Verder bepaalt dit KB dat “alle artsen die één of meer bewoners behandelen zich verbinden tot ... de medewerking aan de opstelling en het hanteren van het geneesmiddelenformularium”.

Via een forum van wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en universiteiten en dank zij de financiële steun van het RIZIV, startte in 2003 een nationaal project met aandacht voor het opstellen van een geactualiseerd RVT-Formularium en voor initiatieven die de toepassing ervan zouden stimuleren. Het RVT-Formularium 2004 was het resultaat van de eerste fase van dit project. Het Huisartsengeneesmiddelenformularium OCMW Gent was hierbij de inspiratiebron en het uitgangspunt, met reeds ruim 10 jaar ervaring in het opstellen, herwerken en toepassen van een RVT-Formularium.

In 2010 werd de naam van het RVT-Formularium gewijzigd in WZC-Formularium, conform de actuele terminologie. 

In 2015 werd het WZC-formularium gedigitaliseerd en is er gekozen voor een naamswijziging. Sinds november 2015 staat het "Formularium Ouderenzorg" online. Het eindproduct is een gebruiksvriendelijke tool die op pc, tablet en smartphone kan worden geconsulteerd. Dit zorgt voor een vlotte beschikbaarheid voor CRA's, huisartsen, apothekers, verpleging en andere zorgverleners in de ouderenzorg.  

In 2018 werd het BCFI belast met de opvolging van het project "Formularium Ouderenzorg".  Een nieuw redactiecomité werd samengesteld uit Franstalige en Nederlandstalige huisartsen (CRA’s) en komt 4 keer per jaar samen.  Op basis van nieuwe publicaties en aan de hand van een vooraf vastgesteld besluitvormingsproces houdt dit comité de gegevens in het Formularium up to date.