Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Checklist per ziektebeeld

Literatuur geraadpleegd tot: 10/11/2020

PDF 

Bron : Richtlijn "Gebruik van medicatie bij urgenties." van Domus Medica, overgenomen met toestemming.

INDICATIE STOFNAAM TOEDIENINGSWEG POSOLOGIE VERPAKKING OPMERKINGEN / MAATREGELEN BIJ GEBRUIK

acute abdominale pijn

hevige pijn

morfine IV bij voorkeur 2 ml/min verdunde oplossing (dus 2 mg/min) ampullen van 10 mg/1 ml 1 ampul van 10 mg/1 ml verdunnen tot 10 ml, hiervan 2 ml/min IV toedienen
IM of SC 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer, anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht ampullen van 10 mg/1 ml niet SC bij oedeem, niet IM bij AMI
ademhalingsdepressie na toediening van morfine naloxon IV via infuus 0,4 mg in verdunning met 7 ml Nacl. 0,9% 0,4 mg/1 ml verdunde oplossing titrerend per 1 à 2 ml (= 0,05 en 0,1 mg) toedienen
agitatie lorazepam PO bij voorkeur startdosis 2 mg (2 tabletten van 1 mg) tabletten van 1 mg enkel bij niet-coöperatieve patiënt
IM 4 mg ampullen van 4 mg/1 ml  

 

enkel bij niet-coöperatieve patiënt
ampullen blijven slechts 24u stabiel buiten de koelkast; indien bewaard bij kamertemperatuur elke 6 maanden te vervangen
agitatie in het kader van een psychose haloperidol PO bij voorkeur startdosis 5 mg comprimés van 5 mg bij voorkeur PO toe te dienen in combinatie met lorazepam (zie agitatie); mogelijkheid tot QT-verlenging met ‘torsades de pointes’ in aanwezigheid van risicofactoren
IM startdosis 5 mg ampullen van 5 mg/1 ml regelmatige controle van de vitale parameters vereist; mogelijkheid tot QT-verlenging met ‘torsades de pointes’ in aanwezigheid van risicofactoren
acute dystonie door neuroleptica promethazine* IM 50 mg ampullen van 50 mg/2 ml  
anafylaxis zuurstof   hoog debiet 10 tot 15 liter per minuut van zodra dit ter beschikking is
stap 1: adrenaline IM 0,5 mg (= 1/2 ampul) ampullen van 1 mg/1 ml eventueel herhalen elke 5 min
stap 2: methylprednisolon IV 1 tot 2 mg/kg elke 6 uur ampullen van 125 mg/1 ml  
stap 3: salbutamol inhalatiekamer 400 µg (= 4 puffs) doseeraerosol 100 µg/dosis in geval van bronchospasmen, onvoldoende reagerend op systemisch adrenaline
astma-aanval, acute stap 1: salbutamol inhalatiekamer 400 µg (= 4 puffs) doseeraerosol 100 µg / dosis elke 10-20 min, in combinatie met ipratropiumbromide
+ ipratropiumbromide inhalatiekamer 20 µg (= 1 puff) doseeraerosol 20 µg/dosis elke 10-20 min, in combinatie met salbutamol
+ methylprednisolon zo nodig   PO 32 mg tabletten van 32 mg 7 tot 10 dagen
  IM 40 mg ampullen van 40 mg/1 ml  
stap 2: salbutamol herhalen indien goede repons        
biliaire koliek diclofenac IM 75 mg ampullen van 75 mg/3 ml tenzij contra-indicaties voor NSAID: dan beter morfine
morfine IM 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer; anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht ampullen van 10 mg/1 ml  
bloeding onder vit. K-antagonisen  fytomenadion PO 1 tot 10 mg ampullen van 2 mg/0,2 ml dosis afhankelijk van ernst van de bloeding en INR-waarde
convulsies en status epilepticus diazepam rectiole 0,2 mg/kg ampullen van 10 mg / 2 ml  
exacerbatie COPD, acute stap 1: salbutamol inhalatiekamer 400 µg (= 4 puffs) doseeraerosol 100 µg / dosis elke 10-20 min
+ ipratropiumbromide zo nodig inhalatiekamer 20 µg (= 1 puff) doseeraerosol 20 µg/dosis elke 10-20 min, in combinatie met salbutamol
+ methylprednisolon zo nodig   PO 32 mg tabletten van 32 mg eventueel in combinatie met salbutamol en ipratropiumbromide
  IM 40 mg ampullen van 40 mg/1 ml  
migraine stap 1: paracetamol PO 1 g tabletten van 1 g in combinatie met metoclopramide
+ metoclopramide PO 10 mg comprimés van 10 mg samen met paracetamol
stap 2: ibuprofen PO 600 mg tabletten van 600 mg tenzij contra-indicaties voor NSAID
hypertensieve crisis isosorbidedinitraat SL 5 mg tabletten van 5 mg patiënt in zittende of liggende houding wegens risico op hypotensie
hypoglykemisch coma hypertoon glucose IV 25 g   risico op weefselbeschadiging door extravasatie
glucagon SC of IM 1 mg volwassenen hypokit (flac.1 mg pdr + spuit 1 ml solv.) voorkeur indien onervaren met IV-toediening
laryngitis stridulosa adrenaline vernevelaar 0,2 ml/kg   via vernevelaar, indien beschikbaar
zuurstof       bij zeer ernstige symptomen, zodra beschikbaar
betamethason PO 1,2 ml per kg oplossing 0,5 mg/ml  
of methylprednisolon IM 3,2 mg/kg of 0,4 ml/5 kg 40 mg/ml 1 ampul per 12,5 kg lichaamsgewicht
longoedeem zuurstof       van zodra beschikbaar
isosorbidedinitraat PO sublinguaal 5 mg comprimés van 5 mg patiënt in zittende houding wegens risico op hypotensie
én furosemide IV 40 mg ampullen 20 mg/2 ml  
myocardinfarct, acuut zuurstof       van zodra beschikbaar
isosorbidedinitraat PO sublinguaal 5 mg comprimés van 5 mg patiënt in zittende of liggende houding wegens risico op hypotensie
acetylsalicylzuur PO 160 mg minimaal tabletten van 80 mg tenzij onderhoudsbehandeling met acetylsalicylzuur of contra-indicaties
morfine   IV bij voorkeur 2 ml/min verdunde oplossing (dus 2 mg/min) ampullen van 10 mg/1 ml 1 ampul van 10 mg/1 ml verdunnen tot 10 ml, hiervan 2 ml/min IV toedienen
  SC 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer, anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht ampullen van 10 mg/1 ml niet SC in geval van oedeem
nierkoliek diclofenac IM 75 mg ampullen van 75 mg/3 ml tenzij contra-indicaties voor NSAID
morfine   IV bij voorkeur 2 ml/3 min verdunde oplossing (dus 2 mg/3 min) ampullen van 10 mg/1 ml 1 ampul van 10 mg/1 ml verdunnen tot 10 ml, hiervan 2 ml/3 min IV toedienen
  IM of SC 10 mg bij volwassenen van 50 kg of meer, anders 0,1 mg/kg lichaamsgewicht ampullen van 10 mg/1 ml  
onstabiele angor zuurstof       van zodra beschikbaar
isosorbidedinitraat PO sublinguaal 5 mg comprimés van 5 mg patiënt in zittende of liggende houding wegens risico op hypotensie
én acetylsalicylzuur PO 160 mg minimaal tabletten van 80 mg tenzij onderhoudsbehandeling met acetylsalicylzuur of contra-indicaties
overdosering door opiaten naloxon IV via infuus 0,4 mg in verdunning met 7 ml Nacl. 0,9% 0,4 mg/1 ml verdunde oplossing titrerend per 1 à 2 ml (= 0,05 en 0,1 mg) toedienen

vertigo, acute

nausea

metoclopramide IM 10 mg ampullen van 10 mg/2 ml max. 3 x per dag
of dimenhydraat PO 50 mg  tabletten van 50 mg max 200 mg per 24 uur
of promethazine* IM 50 mg ampullen van 50 mg/2 ml  

 

* promethazine is uit de markt genomen in België omwille van commerciële redenen, kan ingevoerd worden uit het buitenland, bv. uit Nederland$​​​​​​​​​​​​​.