Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Ulcus cruris venosum

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

 • Elastische steunkousen en steunverbanden zijn een eerste keuze voor de behandeling van ulcus cruris.
 • Specifieke wondverbanden (colloïd, alginaat, occlusief, semi-occlusief) lijken niet werkzamer dan eenvoudige, niet of beperkt adherente verbanden.
 • Pentoxifylline kan mogelijk een aanvullende behandeling zijn op compressie.

Behandeling

Geselecteerd

Werkzaamheid

 • Elastische steunkousen en steunverbanden zijn een eerste keuze voor de behandeling van ulcus cruris op basis van veneuze insufficiëntie$​​​​​​​​​​​​​​. In een systematische review was er met elastische steunkousen en steunverbanden een betere wondgenezing dan bij afwezigheid van compressie$​​​​​​​​​​​​​​.
 • Op basis van huidige evidentie is het moeilijk uit te maken of er een verschil in werkzaamheid is tussen steunkousen en de verschillende soorten steunverbanden$​​​​​​​​​​​​​​$​.
  • De kwaliteit van een compressieverband is sterk afhankelijk van de bedrevenheid van de persoon die het verband aanbrengt.
  • Adequate compressie blijkt vaker bereikt te worden met een tweelagig verband dan met een eenlagig elastisch of niet-elastisch verband (verbanden aangebracht door thuisverpleegkundigen in Denemarken)$​​​​​​​​​​​​​​.
  • Een meer recente RCT toont geen verschil in genezing van ulcus cruris venosum aan tussen het dragen van tweelagige steunkousen en een vierlagig verband, twee behandelingen met aanzienlijke compressie (40 mmHg aan de enkel). Tweelagige steunkousen lijken minder goed verdragen te worden door ouderen$​​​​​​​.
  • Het dragen van twee steunkousen over elkaar is even doeltreffend als een vierlagig compressieverband, met een groter theoretisch gebruiksgemak, maar misschien een iets geringere tolerantie$​​​​​​​​​​​​​​.
 • Een te sterke therapeutische compressie kan bij personen met een gestoorde arteriële doorstroming van de onderste ledematen tot ischemie en weefselschade leiden$​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​. Onvoldoende compressie is niet effectief en kan de wondgenezing vertragen$​​​​​​​​​​​​​​. 

Conclusie
Het lijkt belangrijk te zorgen voor een niet te sterke therapeutische compressie (bij gelijktijdige slechte arteriële doorstroming) maar ook een niet te zwakke compressie. Een verband met minstens 2 lagen geniet de voorkeur en de ervaring van de degene die het verband aanbrengt is van doorslaggevend belang.

 • Op basis van huidige evidentie lijken specifieke wondverbanden (colloïd, alginaat, occlusief, semi-occlusief) niet werkzamer dan eenvoudige, niet of beperkt adherente verbanden voor de behandeling van ulcus cruris$​​​​​​​​. Ze geven eenzelfde genezingspercentage en oppervlaktereductie van de ulcera$.
 • Het tijdschrift Prescrire stelt ook dat het ene specifieke verband niet werkzamer is dan een ander, en onderstreept dat men bij de keuze rekening moet houden met elementen als comfort, gebruiksgemak en kostprijs voor de patiënt en de samenleving. Voor deze criteria lijken interfaceverbanden in silicone, vaselineverbanden en hydrocolloïdverbanden het meest interessant$​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

 • Intermitterende pneumatische compressie blijkt de genezing van ulcus cruris te bevorderen$​​.
 • Het nut om deze techniek te gebruiken als aanvulling op compressieverbanden is nog onduidelijk.

 • Oraal pentoxifylline lijkt werkzamer dan placebo: de resultaten van een meta-analyse tonen dat het gebruik van pentoxifylline (1.200 tot 2.400 mg per dag), naast compressietherapie (elastische steunkousen of steunverbanden), resulteerde in meer wondgenezing na 8 tot 24 weken behandeling$​​.
 • Pentoxifylline alleen, zonder compressie, was eveneens werkzamer dan placebo$​​.
 • Wij weten niet of pentoxifylline alleen effectiever is dan compressietherapie.
 • Pentoxifylline kan ongewenste effecten veroorzaken, vooral gastro-intestinaal$​​.

Niet geselecteerd

Een systematische review van de Cochrane Collaboration kwam in 2015 tot de conclusie er geen RCT’s zijn die de werkzaamheid aantonen van negatieve druktherapie als eerste behandeling van een ulcus cruris venosum$​​​​.

In geval van ulcus cruris lijken topische antimicrobiële middelen niet werkzamer dan placebo$​​​​​​​.
Er zijn dus onvoldoende bewijzen om het gebruik ervan aan te bevelen$​​.

 • Of venotrope geneesmiddelen werkzaam zijn in de behandeling van ulcus cruris venosum is onduidelijk$​​.
 • In een meta-analyse van 5 studies lijkt de toevoeging van een behandeling met flavonoïden aan compressietherapie een gunstig effect te hebben op de wondgenezing na 2 maanden$​​.
 • Drie kleine studies met rutosiden, al dan niet in combinatie met compressietherapie, vonden geen significant verschil tussen rutosiden en placebo voor de wondgenezing na 6 tot 12 weken$​​.

Acetylsalicylzuur werd slechts in één kleine methodologisch zwakke studie onderzocht in deze indicatie; de resultaten zijn weinig betrouwbaar$​​​.

Een systematische review van de Cochrane Collaboration komt tot de conclusie dat de toediening van zinksulfaat per os de genezing van ulcus cruris venosum (of arteriosum) niet lijkt te bevorderen, dit volgt uit de afwezigheid van bewijs van nut (kleine studies met een onduidelijk risico op bias)$​​.