Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Ongecompliceerde chronische veneuze insufficiëntie

Literatuur geraadpleegd tot: 01/02/2022

 • Bij ouderen moeten de haalbaarheid en het nut van bestaande behandelingen, zowel niet-medicamenteuze, medicamenteuze als invasieve, en het welzijn van de patiënt individueel worden beoordeeld.  Gezien het gebrek aan bewijs voor de doeltreffendheid van deze behandelingen, wordt geen enkele behandeling geselecteerd.

Behandeling

Niet geselecteerd

Hoewel sommige experts het dragen van elastische steunkousen of steunverbanden aanbevelen$​​​, zijn de resultaten van de weinige gepubliceerde studies niet overtuigend, noch over de werkzaamheid noch over de keuze van het type kous$​​​. 

 • Verschillende geneesmiddelen worden voorgesteld om de klachten van chronische veneuze insufficiëntie te verlichten. Ze worden vaak samen vernoemd onder de naam flebotonica of venotrope geneesmiddelen.
 • Een systematische review van de Cochrane Collaboration toont aan dat flebotonica een beperkte vermindering van oedeem geven vergeleken met placebo. De klinische relevantie van deze vaststelling is onduidelijk$​​​​​​​​​​​.
 • Een systematische review van de Cochrane Collaboration$ toont dat flebotonica een gunstig effect kunnen hebben op oedeem en bepaalde tekenen en symptomen van chronische veneuze insufficiëntie (trofische stoornissen, krampen, restless legs, paresthesieën), met ongewenste effecten. Zij zijn niet werkzamer dan placebo voor de genezing van een ulcus.
 • Een andere systematische review van de Cochrane Collaboration onderzocht de werkzaamheid van het extract van wilde kastanje en vond een beperkt gunstig effect op de klachten van veneuze insufficiëntie (vooral pijn en oedeem). Voor de meeste onderzoeken was de studieduur beperkt zodat de werkzaamheid en vooral de veiligheid op lange termijn nog bepaald moeten worden$​​​​​​​​​​​.
 • In België is er nu een droog extract van rode wijnstok als geneesmiddel geregistreerd. De studieresultaten over de werkzaamheid ervan zijn tegenstrijdig en er zijn geen bewijzen over de effectiviteit op de symptomen en op de evolutie van veneuze insufficiëntie op lange termijn$​​​​​.

 • Sclerotherapie via injectie wordt veel gebruikt voor oppervlakkige spataderen. De behandeling is erop gericht het lumen van de spataderen of varicositas te verschrompelen.
  • Er zijn weinig bewijzen over de werkzaamheid van deze techniek en de studies hebben betrekking op populaties van een niet nader bepaalde gemiddelde leeftijd of, indien bepaald, met een gemiddelde leeftijd jonger dan 55 jaar$​​​. 
  • Een meta-analyse van de Cochrane Collaboration komt tot de conclusie dat er onvoldoende bewijzen zijn om sclerotherapie of chirurgie als eerste keuze aan te bevelen in geval van spataderen$​​​. In deze meta-analyse is de gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde populatie niet nader bepaald in de meeste studies en, indien vermeld, zijn de deelnemers jonger dan 65 jaar.
 • Wij beschikken dus niet over specifieke gegevens voor een oudere populatie.