Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Andere bloedingen

Literatuur geraadpleegd tot: 26/01/2022

  • Geen enkel systemisch gebruikt geneesmiddel heeft een gunstige risico-batenverhouding voor gebruik bij de meest voorkomende bloedingen in de eerstelijnszorg.
  • Het gebruik van antifibrinolytica is voorbehouden voor specifieke situaties en in een ziekenhuisomgeving. Het gebruik ervan verhoogt het trombo-embolisch risico en dit risico neemt toe met de leeftijd.  Tranexaminezuur wordt niet geselecteerd.

Behandeling

Niet geselecteerd

  • Tranexaminezuur lijkt in de klinische praktijk doeltreffend als symptomatische antihemorragische behandeling bij bijvoorbeeld kankerpatiënten met hemoptoë of hematurie. Evidentie uit gerandomiseerd onderzoek ontbreekt echter.
  • In een meta-analyse$​​​​ van studies die het effect van tranexaminezuur bij bloedingen na een chirurgische ingreep onderzocht, vermindert het gebruik ervan de nood aan transfusie aanzienlijk. Bij patiënten met een acuut trauma en met een bloeding of verhoogd bloedingsrisico, verlaagt tranexaminezuurgebruik het risico op totale sterfte en sterfte door bloeding$​​​​. Deze indicaties vallen buiten het kader van het WZC-Formularium.
  • Geneesmiddelenbewaking heeft melding gekregen van gevallen van trombose toegeschreven aan tranexaminezuur. Bij niet-levensbedreigende bloedingen lijkt het dus niet verantwoord patiënten bloot te stellen aan een waarschijnlijk en volgens het tijdschrift Prescrire onvoldoende onderzocht risico$​​​​.
  • Tranexaminezuur wordt niet geselecteerd.