Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Behandeling van één of meerdere recidieven van DVT en langdurige preventie van nieuwe recidieven

Literatuur geraadpleegd tot: 30/06/2017

  • Elk recidief van DVT moet als een eerste DVT worden behandeld voor de initiële en middellange periode (6 maanden).
  • Het nut van een behandeling langer dan 6 maanden wordt op basis van consensus aanvaard.

Behandeling

Geselecteerd

Werkzaamheid

  • De acute initiële behandeling van een recidief van DVT is dezelfde als hierboven beschreven. Zie [indications:365].
  • De aanbevolen middellange behandelingsduur bij blijvende risicofactoren na een recidief van DVT of na een longembolie is minstens 6 maanden$​​​​​​​​.

Selectie
Van de 3 beschikbare vitamine K-antagonisten (warfarine, acenocoumarol en fenprocoumon) iswarfarine het best onderzocht en ook het eenvoudigst in gebruik.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

  • De referentiebehandeling in de preventie van idiopathische recidiverende diepveneuze trombose bestaat uit de langdurige toediening van VKA's met een streefwaarde voor de INR tussen 2,0 en 3,0$​​​​​. Men moet niettemin rekening houden met een verhoogd bloedingsrisico bij 65-plussers$​​​​​.
  • De NICE praktijkrichtlijn vermeldt een meta-analyse van alle studies die een korte behandeling (3 tot 6 maanden) met een langdurige behandeling (6 tot 42 maanden) vergelijken. In deze meta-analyse is er geen verschil in totale mortaliteit, een geringere incidentie van recidief van VTE (maar niet voor de patiënten met slechts één episode), een verhoogd bloedingsrisico bij langdurige behandeling$​​​​​.
  • Na spontaan (niet uitgelokt) recidief van proximale veneuze trombose is het risico op een nieuw spontaan recidief groot en de indicatie van langdurige anticoagulatiebehandeling des te sterker. De behandeling wordt slechts na 6 tot 12 maanden onderbroken in geval van ernstig bloedingsrisico of weigering van de patiënt. De baten-risicoverhouding moet regelmatig worden herbekeken$​​​​​.