Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Pneumokokkenvaccin

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

 • De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn standpunt over de pneumokokkenvaccinatie van ouderen in 2020 herzien. 
  • Vaccinatie wordt aanbevolen bij volwassenen met verhoogd risico van ernstig verlopende pneumokokkeninfecties ( (o.a. patiënten met immunodepressie) en volwassenen met een comorbiditeit ( zoals astma, COPD, diabetes, de ziekte van Parkinson, ...).
  • Vaccinatie wordt ook aanbevolen bij gezonde volwassenen van 65 tot 85 jaar, zelfs als ze in goede gezondheid zijn.
 • Bij gezonde 65-plussers, dienen de winst, de risico’s en de kosten te worden afgewogen, maar hiervoor zijn niet altijd alle elementen beschikbaar.
 • Boven de leeftijd van 85 jaar kan de behandelende arts op individuele basis besluiten tot vaccinatie.

Behandeling

Geselecteerd

 • Volgens het advies van de Hoge GezondheidsRaad (HGR):
  • wordt pneumokokkenvaccinatie aanbevolen:
   •  bij alle volwassenen (tot 85 jaar) met:
    • verhoogd risico van ernstig verlopende pneumokokkeninfecties (onder andere patiënten met immunodepressie),
    • comorbiditeit (chronisch hart-, long-, lever- of nierlijden, chronische neuromusculaire aandoeningen met risico van aspiratiepneumonie; diabetici, alcoholici, rokers);
   • bij gezonde volwassenen van 65 tot 85 jaar.
  • wordt pneumokokkenvaccinatie in principe niet meer aanbevolen na de leeftijd van 85 jaar (gebrek aan gegevens over werkzaamheid).
 • Bij de gezonde 65-plussers, dienen de winst, de risico’s en de kosten te worden afgewogen, maar hiervoor zijn niet altijd alle elementen beschikbaar (Repertorium BCFI 12.1.2.6 en Folia november 2020).  Boven de 85 jaar mag de behandelend arts op individuele basis vaccineren, rekening houdend met het risico op pneumokokkeninfectie en de geschatte immuunrespons op het vaccin. Ook het vaccinatieschema is gewijzigd.