Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Pneumokokkenvaccin

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • In België wordt vaccinatie tegen pneumokokken aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad voor risicopatiënten en bij alle personen ouder dan 65 jaar.
  • Het voordeel van de vaccins (13-valent geconjugeerd vaccin, 23-valent polysacharide vaccin) is ongelijk of niet bewezen naargelang de criteria en de vaccins.
  • We beschikken over onvoldoende evidentie om een systematische vaccinatie van alle ouderen aan te raden.

Behandeling

Niet geselecteerd

Er is onvoldoende evidentie om het pneumokokkenvaccin systematisch bij ouderen aan te bevelen$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​.

  • Of vaccinatie tegen pneumokokken van individueel geselecteerde patiënten (zoals verzwakte ouderen) voordelen heeft, werd niet onderzocht.
  • De werkzaamheid van het 13 valente geconjugeerde vaccin werd geëvalueerd in een Nederlandse populatie minimumleeftijd van 65 jaar$​​​​​​​​​​​​​. Men moet 1.111 personen vaccineren om één geval van pneumococcenpneumonie (veroorzaak door een pneumococ met serotype uit het vaccin) te voorkomen. Er is geen daling van het globaal aantal pneumonieën aangetoond, noch van de mortaliteit ten gevolge van een pneumococcenpneumonie (zelfs indien veroorzaakt door een serotype opgenomen in het vaccin). Volgens Prescrire blijkt uit analyse van de Nederlandse studie$​​​​​​​​​​dat 'leeftijd ouder dan 65 jaar' geen voldoende criterium is om deze vaccinatie tegen pneumokokken te verantwoorden$​​​​​​​​​​​​​.
  • Op grond van de intermediaire resultaten van de hierboven vermelde studie beveelt de Hoge Gezondheidsraad in België (net als in de VS) de pneumokokkenvaccinatie aan bij alle personen ouder dan 65 jaar, met in eerste instantie het vaccin PCV 13 (Prevenar 13®) en vervolgens het polysacharidevaccin tegen 23 types pneumokokken (Pneumovax 23®)$. De werkzaamheid van deze aanbeveling dient nader onderzocht en de kosten-effectiviteitsratio is peperduur$​.