Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vaccin tegen difterie/tetanus/kinkhoest

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

  • Voor ouderen worden regelmatige boosterdoses (om de 10 jaar) van difterie/tetanusvaccin aanbevolen (het difterie/tetanus/kinkhoestvaccin kan worden gebruikt voor deze boosters).
  • In verband met vaccinatie tegen kinkhoest wordt een eenmalige dosis aanbevolen voor alle volwassenen, ongeacht de vaccinatiegeschiedenis. Voor de persoon zelf,  is het nut van dit vaccin slecht gedocumenteerd.  Het beschermt echter wel de ongevaccineerde zuigelingen met wie de oudere in contact komt (het difterie/tetanus/kinkhoest-vaccin kan worden gebruikt voor deze booster).

 

Behandeling

Geselecteerd

De immunogene werkzaamheid van het (her)vaccineren van 65-plussers tegen kinkhoest is ondertussen aangetoond. Alle 65-plussers kunnen gevaccineerd worden$​​​​​​​​​​​​​​​, maar het effect is heel beperkt voor de persoon zelf$​​​​​​​​​​​​​​​. Het kan wel nuttig zijn om nog niet gevaccineerde zuigelingen te beschermen waarmee de ouderen regelmatig in contact komen. Familieleden zijn immers de voornaamste oorzaak van overdracht van kinkhoest bij zuigelingen.

De hoge gezondheidsraad publiceerde volgend advies in april 2014$​​​​​​​​:

Voor alle volwassenen wordt de toediening van één dosis dTpa aanbevolen, ongeacht de voorgeschiedenis van een (volledige of onvolledige) kinkhoestvaccinatie, en zeker bij diegenen die in contact komen met zuigelingen volgens het principe van de ‘cocoonvaccinatie’ (vb. jonge of toekomstige ouders, grootouders en hun naaste familiecontacten alsook het verzorgend personeel van pediatrische diensten, materniteiten en kinderdagverblijven en onthaalmoeders van jonge kinderen). Buiten deze ene herhalingsdosis zal geen bijkomende herhalingsvaccinatie met het dTpa vaccin worden aanbevolen zolang er niet meer gegevens over het nut van tienjaarlijkse pertussisboosters beschikbaar zijn, met uitzondering van zwangerschap. 

De Gemeenschappen hebben onlangs de gratis levering van een gecombineerd vaccin tegen difterie en tetanus voor volwassenen geschrapt, gezien de terugbetaling van het gecombineerde vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest, dat gebruikt kan worden voor de herhalingsvaccinaties om de 10 jaar.

 

Geselecteerde geneesmiddelen

De specialiteit Tedivax pro adulto® is uit de markt genomen in juli 2017.