Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Griep

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

  • Bij geïnfecteerde patiënten wordt enkel een symptomatische behandeling geadviseerd.
  • Oseltamivir wordt niet geselecteerd.   Er is geen bewijs dat oseltamivir een invloed heeft op de complicaties van influenza. 

Behandeling

Geselecteerd

Gezien het zelflimiterende karakter van deze ziekte wordt een symptomatische behandeling met eventueel paracetamol als comforttherapie geadviseerd. 
Het effect ervan is daarentegen beperkt bij bevestigde griep, onder meer op koorts en de klinische symptomen$​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

  • Neuraminidase-inhibitoren kunnen in geen geval de jaarlijkse influenzavaccinatie vervangen.
  • In een meta analyse, heeft oseltamivir een gering niet-specifiek effect op de vermindering van de duur van de griepsymptomen bij volwassenen​​​​​​​​. Uit de studies kan echter niet geconcludeerd worden of dit geneesmiddel de complicaties van griep zoals pneumonie vermindert. Er was immers een statistisch verschil in de studieresultaten naargelang van de gebruikte diagnosemethode voor pneumonie$​.
  • Een open-label klinische studie vergeleek oseltamivir + standaardzorg versus standaardzorg alleen. Er werd een reductie in de duur van de klachten (primair eindpunt) van ongeveer 1 dag aangetoond. Bij oudere, ziekere patiënten met co-morbiditeit was deze reductie van de duur van de klachten groter (in de orde van 2 tot 3 dagen). Er werd echter geen vermindering van complicaties (pneumonie, ziekenhuisopnames) aangetoond in de oseltamivir groep (secundair eindpunt)$.
  • De ongewenste effecten van oseltamivir zijn, bij profylactisch gebruik, psychiatrische stoornissen, en bij therapeutisch gebruik, hoofdpijn, nierstoornissen en misselijkheid$​, maar diplopie en ritmestoornissen werden eveneens beschreven$​​​​​​​​​​​. Er wordt een toenemende resistentie van het influenzavirus tegen oseltamivir gemeld$​​​​​​​​​​​, de gemiddelde frequentie is vermoedelijk lager dan aangekondigd met een grote variatie in resistentie van regio tot regio en van virusstam tot virusstam$​​​​​​​​​​​.  In de hierboven beschreven studies kwamen misselijkheid en braken significant vaker voor in de oseltamivir-groep$.

Er zijn geen bewijzen om betrouwbare conclusies te kunnen trekken over de werkzaamheid van oscillococcinum om influenza- of influenza-like-infecties te voorkomen (en te behandelen)$​​​​.