Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute bronchitis

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Acute bronchitis is een aandoening die spontaan geneest.
  • De twijfelachtige klinische relevantie van een eventueel (beperkt) klinisch voordeel van behandeling met antibiotica moet worden afgewogen tegen de mogelijke ongewenste effecten en het risico op verhoogde bacteriële resistentie.

Behandeling

Te overwegen

Een symptomatische behandeling kan worden voorgesteld, maar er bestaat geen evidentie over het nut van antihistaminica, antitussiva, expectorantia en mucolytica in deze indicatie. Hetzelfde geldt voor de bètamimetica via inhalatie$​​​.

Niet geselecteerd

Werkzaamheid en ongewenste effecten

  • Een systematische review van de Cochrane Collaboration$​​​toont aan dat behandeling met antibiotica beperkt effect heeft op de evolutie van de hoest (de duur vermindert met een halve dag voor een gemiddelde duur van 8 tot 10 dagen) in geval van acute bronchitis. De klinische relevantie van dergelijk voordeel is twijfelachtig, vooral indien afgewogen tegen de mogelijke ongewenste effecten.
  • Het klinisch voordeel van antibiotica in geval van acute bronchitis is amper aangetoond, matig en beperkt$​​​. Bij deze aandoening die spontaan geneest, zijn het risico op bacteriële resistentie en ongewenste effecten, en de kostprijs van de antibiotica daarentegen duidelijk$​​​.
  • Zelfs bij een selectiever voorschrijven van antibiotica (gekleurd sputum, roken, koorts, comorbiditeit) zijn ze niet duidelijk werkzaam$​​​.
  • In een algemene volwassen populatie, zoals specifiek bij personen boven 60 jaar, vermindert de toediening van een antibioticum bij acute bronchitis noch de duur van de hinderlijke symptomen, noch hun ernst, maar wel de verergering van de klachten. Antibiotica kunnen gepaard gaan met nausea, rash et diarree$​​.

Conclusie:

Het klinisch voordeel van antibiotica in geval van acute bronchitis is amper aangetoond, matig en beperkt$. De klinische relevantie van dergelijk voordeel is twijfelachtig, vooral indien afgewogen tegen de mogelijke ongewenste effecten, het risico op verhoogde bacteriële resistentie en de totale kostprijs van hun gebruik bij deze aandoening die spontaan geneest.