Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute bronchitis

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

  • Een symptomatische behandeling (met antihistaminica, antitussiva, expectorantia, mucolytica en β2-mimetica via inhalatie) wordt soms voorgesteld.  Maar voor geen van deze medicijnen is een klinisch voordeel aangetoond en bij het gebruik ervan moet de veiligheid in acht worden genomen.  Het Formularium heeft dan ook geen selectie gemaakt.  
  • Het bescheiden voordeel van een antibioticatherapie (die in de klinische studies twijfelachtig, klinisch relevant is ) weegt niet op tegen de mogelijke ongewenste effecten en het risico op verhoogde bacteriële resistentie. Voor deze spontaan genezende aandoening wordt er geen antibiotica geselecteerd.

Behandeling

Niet geselecteerd

Werkzaamheid en ongewenste effecten

  • Een systematische review van de Cochrane Collaboration$​​​​​​toont aan dat behandeling met antibiotica een beperkt effect heeft op de evolutie van de hoest (de duur vermindert met een halve dag voor een gemiddelde duur van 8 tot 10 dagen) bij acute bronchitis. De klinische relevantie van dergelijk voordeel is twijfelachtig en weegt niet op tegen de mogelijke ongewenste effecten.
  • Het klinisch voordeel van antibiotica in geval van acute bronchitis is amper aangetoond$​​​​​​. Bij deze aandoening die spontaan geneest, zijn het risico op bacteriële resistentie en ongewenste effecten, en de kostprijs van de antibiotica daarentegen duidelijk$​​​​​​.
  • Zelfs bij een selectiever voorschrijven van antibiotica (gekleurd sputum, roken, koorts, comorbiditeit) zijn ze niet duidelijk werkzaam$​​​​​​.
  • In een algemene volwassen populatie, specifiek bij personen boven 60 jaar, vermindert de toediening van een antibioticum bij acute bronchitis noch de duur van de hinderlijke symptomen, noch hun ernst, maar wel de verergering van de klachten. Antibiotica kunnen gepaard gaan met nausea, rash et diarree$​​​​​.

Conclusie:

Het klinisch voordeel van antibiotica bij acute bronchitis is amper aangetoond. De klinische relevantie is twijfelachtig en weegt niet op tegen de mogelijke ongewenste effecten, het risico op verhoogde bacteriële resistentie en de totale kostprijs voor deze aandoening die spontaan geneest.