Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Chronische suppuratieve otitis media

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

  • Er bestaat consensus over het feit dat lokale antibiotica aangebracht moeten worden na reiniging van het oor​​​​​​.  Aangezien het aangewezen is om "droog" te reinigen, wordt er voorgesteld om de patiënt door te verwijzen naar de specialist..
  • Orale antibiotica, topische corticosteroïden en antiseptica worden niet geselecteerd. Zij zijn weinig onderzocht bij chronische etterende otitis media en lijken minder effectief of bieden geen toegevoegde waarde ten opzichte van oordruppels met een antibioticum. 
  • Ciprofloxacine oordruppels zijn geselecteerd om op het zorgvuldig gereinigde oor te worden aangebracht.
  • Oordruppels met een aminoglycoside (zoals neomycine, framycetine, gentamycine, tobramycine), al dan niet geassocieerd aan polymyxine B, mogen omwille van hun ototoxisch effect niet gebruikt worden.

Behandeling

Geselecteerd

Er bestaat consensus over het feit dat lokale antibiotica aangebracht moeten worden na reiniging van het oor$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​. Aangezien reiniging door spoelen tegenaangewezen is bij een geïnfecteerd oor en in aanwezigheid van een trommelvliesperforatie is het vaak noodzakelijk om hiervoor naar de specialist te verwijzen. 

  • Er is matige evidentie van een geringere werkzaamheid van een oraal antibioticum versus een topisch antibioticum$​​
  • Er bestaat evidentie in de klinische studies over de werkzaamheid van lokale antibiotica bij chronische suppuratieve otitis media, zonder uitgesproken verschil tussen de verschillende antibiotica (chinolonen versus niet-chinolonen)$​​​​​​​​​​. ​​​​​​​​. 
  • Neomycine en polymyxine B zijn ototoxisch en hun gebruik wordt afgeraden$​​​​​​​​​​. 
  • Enkel ciprofloxacine is geregistreerd voor gebruik in het oor bij een geperforeerd trommelvlies. 
  • Ciprofloxacine lokaal is geselecteerd.

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

Er bestaat geen studie die een oraal antibioticum versus placebo voor deze indicatie onderzocht. Er is matige evidentie voor een geringere werkzaamheid van een oraal antibioticum versus topisch antibioticum$​​.

Er bestaat zwakke evidentie in de klinische studies over de werkzaamheid van lokale antibiotica met een topisch corticosteroïd bij chronische suppuratieve otitis media, zonder aangetoonde meerwaarde ten opzichte van topische antibiotica in monotherapie$​​​​.
Omwille van de potentiële ototoxiciteit van de in België beschikbare combinatiepreparaten bij gebruik in de aanwezigheid van een trommelvliesperforatie worden ze niet geselecteerd.

Het nut van topische corticosteroïden in monotherapie is niet duidelijk aangetoond.

De werkzaamheid van lokale antiseptica in deze indicatie is onvoldoende onderzocht.