Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Chronische suppuratieve otitis media

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

Verwijs de patient naar een specialist voor reiniging van het oor.

Behandeling

Geselecteerd

Er bestaat zwakke evidentie in de klinische studies over de werkzaamheid van lokale antibiotica bij chronische suppuratieve otitis media, zonder uitgesproken verschil tussen de verschillende antibiotica (chinolonen versus niet-chinolonen)$​​​​​. Er is matige evidentie van een geringere werkzaamheid van een oraal antibioticum versus een topisch antibioticum$​​​​​. Er bestaat consensus over het feit dat lokale antibiotica aangebracht moeten worden na reiniging van het oor$​​​​​$​​​​​. Aangezien reiniging door spoelen tegenaangewezen is bij een geïnfecteerd oor en in aanwezigheid van een trommelvliesperforatie is het vaak noodzakelijk om hiervoor naar de specialist te verwijzen. Enkel ciprofloxacine is geregistreerd voor gebruik in het oor bij een geperforeerd trommelvlies. Neomycine en polymyxine B zijn ototoxisch en hun gebruik wordt afgeraden$​​. We selecteren ciprofloxacine.

Te overwegen

Er bestaat evidentie in de klinische studies over de werkzaamheid van lokale antibiotica bij chronische suppuratieve otitis media, zonder uitgesproken verschil tussen de verschillende antibiotica (chinolonen versus niet-chinolonen)$​​​. Er is matige evidentie van een geringere werkzaamheid van een oraal antibioticum versus een topisch antibioticum$​​​. Er bestaat consensus over het feit dat lokale antibiotica aangebracht moeten worden na reiniging van het oor$​​​$​​​.  Enkel ciprofloxacine is geregistreerd voor gebruik in het oor bij een geperforeerd trommelvlies. Neomycine en polymyxine B zijn ototoxisch en hun gebruik wordt afgeraden$​​​.We selecteren ciprofloxacine.

Niet geselecteerd

Er bestaat geen studie die een oraal antibioticum versus placebo voor deze indicatie onderzocht. Er is matige evidentie voor een geringere werkzaamheid van een oraal antibioticum versus topisch antibioticum$​​.

Er bestaat zwakke evidentie in de klinische studies over de werkzaamheid van lokale antibiotica met een topisch corticosteroïd bij chronische suppuratieve otitis media, zonder aangetoonde meerwaarde ten opzichte van topische antibiotica in monotherapie$​​​​.
Omwille van de potentiële ototoxiciteit van de in België beschikbare combinatiepreparaten bij gebruik in de aanwezigheid van een trommelvliesperforatie worden ze niet geselecteerd.

Het nut van topische corticosteroïden in monotherapie is niet duidelijk aangetoond.

De werkzaamheid van lokale antiseptica in deze indicatie is onvoldoende onderzocht.