Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Clostridium Difficile

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Preventieve maatregelen in geval van infectie met Clostridium difficile zijn erg belangrijk.
  • Aangezien de behandeling met antibiotica de belangrijkste risicofactor is, is een rationeel antibioticabeleid in het WZC de eerste stap in de preventie.
  • Strikte hygiënemaatregelen zijn ook hier van belang.

Behandeling

Geselecteerd

Een rationeel antibioticabeleid in een WZC is essentieel voor de preventie van infecties met Clostridium difficile:

  • Gezien behandeling met antibiotica de belangrijkste risicofactor is, is een rationeel antibioticabeleid de eerste stap in de preventie.
  • Clindamycine, fluorochinolonen en cefalosporines worden, in deze volgorde, vermeld als grootste risicofactor op een infectie met Clostridium difficile buiten de ziekenhuissetting$​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​. In zorginstellingen voor langdurig verblijf heeft een rationeel antibioticabeleid de voorschrijffrequentie van de fluorochinolonen verlaagd en ook de frequentie van infecties met Clostridium difficile verminderd$.
  • Het toedienen van een antibioticum na een episode van diarree veroorzaakt door Clostridium difficile verdrievoudigt het risico op recidief$​​​​​​​​​​​​.
  • Het risico op infectie met Clostridium difficile is hoger bij een patiënt die (in de ziekenhuissetting) het bed bezet waarin de vorige patiënt antibiotica toegediend kreeg$.

Strikte hygiënemaatregelen zijn heel belangrijk. Het systematisch wassen van de handen is noodzakelijk omdat ze vaak besmet worden tijdens de verzorging$​​​​​​​​. De mechanische actie van het wassen van de handen verwijdert de Clostridium-sporen die niet door de hydro-alcoholische oplossing vernietigd worden.
In de Belgische richtlijnen wordt vooral gehamerd op$​​​​​​​​:

  • Ontsmetting door de gezondheidswerker met een hydro-alcoholische oplossing voor en na elke aanraking van de patiënt/bewoner.
  • Als de handen duidelijk bevuild zijn: eerst wassen met water en zeep alvorens ze met een hydro-alcoholische oplossing te ontsmetten.

Voor de behandeling van een milde tot matig ernstige symptomatische darminfectie door Clostridium difficile is het aangewezen het antibioticum te stoppen dat aan de oorzaak van de infectie ligt, en ook om metronidazol (eerste keuze bij milde tot matige aandoeningen)$​​ of vancomycine toe te dienen. Het veel duurdere fidaxomicine is een tweede keuze en de terugbetaling ervan is momenteel beperkt tot gebruik in het ziekenhuis$​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

Voor verschillende monoklonale antilichamen werd registratie aangevraagd bij de behandeling van Clostridium difficile in aanvulling met antibiotherapie voor een betere preventie van recidieven$. De doelpopulatie en de plaats van deze behandeling in het huidige therapeutische arsenaal moeten nog bepaald worden.