Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Regels voor een rationeel antibioticagebruik

Literatuur geraadpleegd tot: 01/08/2021

  • Kies een antibioticum met een zo smal mogelijk spectrum, rekening houdend met de vermoedelijke aard van de bacterie.
  • Doseer voldoende hoog, dit is vooral belangrijk bij amoxicilline en chinolonen, waarbij de bactericide activiteit van de concentratie afhangt.
  • Pas de duur van de antibiotherapie aan en behandel zo kort mogelijk.
  • Respecteer het interval tussen dosissen (vooral van belang bij de β-lactamantibiotica, waarbij de activiteit afhangt van de tijd gedurende dewelke ze tegenover de bacteriën aanwezig zijn) => de innames spreiden.
  • Beperk het aantal antibiotherapieën (vooral met verschillende klassen) bij dezelfde persoon EN in dezelfde gemeenschap of omvangrijke populatie.
  • Zie ook: Repertoriulm 11.1:  Antibacteriële middelen  en Repertorium BCFI 11.5.1: BAPCOC