Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Fissura ani

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Een symptomatische aanpak wordt geselecteerd (streven naar een zachte stoelgang, lokale applicatie van een lidocaïnevaselinecrème).
  • Indien een lidocaïnevaselinecrème geen genezing geeft binnen de 4 weken of onvoldoende pijnstillen werkt kan men topisch diltiazem 2% overwegen. 
  • Topische toepassing van diltiazem 2% heeft een matig effect op genezing, met vrij grote kans op recidief. 
  • Definitieve behandeling gebeurt door de specialist.

 

Behandeling

Geselecteerd

Een symptomatische aanpak (streven naar een zachte stoelgang, lokale applicatie van een crème o.b.v. lidocaïnevaselinecrème (30mg/g)$​ (zonder cortisone) vóór de defecatie en zinkoxidezalf nadien, warme baden) is een pragmatische optie, gestoeld op ouder bewijsmateriaal$​​​​​​$​​​.

Bij refractaire vormen van fissura ani is chirurgische aanpak de voorkeursbehandeling$​​$​​$​​; dit valt binnen het gebied van de specialistische behandeling.

Te overwegen

Diltiazem lokaal is niet werkzamer dan isosorbidedinitraat maar moet minder worden aangebracht, geeft geen hoofdpijn en is goedkoper$​​​. ​ De werkzaamheid ervan is, net als die van isosorbidedinitraat, weinig onderbouwd$​​​​​​$​​​​​​. Indien een lidocaïnevaselinecrème (30mg/g) geen genezing geeft binnen de 4 weken of onvoldoende pijnstillend werkt kan men topisch diltiazem 2% overwegen. 

Botulinetoxine-injecties blijken effectiever dan topische applicatie van nitroglycerine$​​​​​​, hoewel de werkzaamheid ook in vraag wordt gesteld$​​​​​​$​​​​​​.
Er is grote kans op herval (42%)$​​​. De kostprijs van deze injecties stelt ook een probleem. Deze vorm van behandeling valt binnen het gebied van de specialistische behandeling.

Niet geselecteerd

De werkzaamheid van topisch isorbidedinitraat is weinig onderbouwd$​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​. Over de optimale dosis en duur van deze behandeling, ter preventie van recidieven, bestaat geen eensgezindheid. Er is een belangrijk recidiefpercentage: 30% na 6 maand, 67% na 2 jaar. Omwille van het frequent optreden van hoofdpijn gaat de voorkeur uit naar het gebruik van diltiazem 2%.