Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Zink

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • Er is geen gevalideerde indicatie voor de toediening van zinksupplementen.

Behandeling

Te overwegen

Bij de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie graad IV heeft β-caroteen (in combinatie met vitamine C, vitamine E en zink) mogelijk een plaats. Zie "maculadegeneratie".

Niet geselecteerd

Een RCT in een grote populatie mannen ouder dan 50 jaar$​​ toont dat het toedienen van vitamine E en vitamine C gedurende 8 jaar geen effect heeft op de preventie van leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Voor zink afzonderlijk is er mogelijk een matig preventief effect, maar de resultaten van verschillende studies stemden niet overeen.
Soms wordt zink per os voorgesteld bij ulcus cruris maar hiervoor is onvoldoende evidentie$​​. Voor een effect bij verkoudheden zijn er, gezien de grote heterogeniteit van de resultaten, onvoldoende argumenten wat betreft perorale zinkpreparaten$​​.
Een meta-analyse toont dat zinksuppletie (zuigtabletten) bij patiënten ouder dan 66 jaar en indien toegediend binnen de 24 uur na het begin van een verkoudheid, mogelijk zinvol is om de duur ervan met één dag in te korten maar de gegevens zijn heterogeen. Er zijn onvoldoende gegevens over een preventief effect van zinktoediening$​​.

Volgens een systematisch literatuuronderzoek is er geen bewijs dat zink werkzaam zou zijn om de klachten van tinnitus te verminderen.$​​.