Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Calcium

Literatuur geraadpleegd tot: 28/08/2023

 • Voordat de dagelijkse dosis van een caldiumsupplement wordt vastgelegd, moet de calciuminname via de voeding worden bepaald.
 • De therapietrouw voor calcium is slecht, vooral bij ouderen, wat een belangrijk aandachtspunt voor apotheker en arts is.   
 • Veel (oudere) mensen verteren calciumcarbonaat capsules niet goed, calciumcitraat capsules iets beter (maar die zijn omvangrijker voor dezelfde hoeveelheid calcium).
 • Een gecombineerd gebruik van vitamine D3 (colecalciferol) en calcium vermindert de frequentie van vallen bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen met lage vitamine D spiegel hebben
 • Suppletie van vitamine D (800 IE tot 2.000 IE/dag) in associatie met calcium (1.200 mg/dag[ kan het risico op osteoporotische fracturen bij geïnstitutionaliseerde ouderen verminderen.
 • Calcium en (meestal) vitamine D werden in al de klinische studies steeds geassocieerd aan osteoporosemedicatie. 
 • In het Formularium ouderenzorg wordt calcium geselecteerd in combinatie met vitamine D,
  • Bij geïnstitutionaliseerde patiënten, ter preventie van vallen en breuken.
  • Bij osteoporose, wanneer een specifieke behandeling wordt gestart (meestal een bisfosfonaat - zie Repertorium BCFI 9.5  osteoporose), voor de secundaire fractuurpreventie.

Behandeling

Geselecteerd

Voor de fractuurpreventie beoordeelt een review van de Cochrane Collaboration$​​​​ bij (zeer) oude geïnstitutionaliseerde personen (Instituut) of bij personen die in de gemeenschap wonen (Gemeenschap) de volgende resultaten voor de volgende criteria:

  Heupfractuur 1/2 Heupfractuur 2 Vertebrale fractuur 1/2 Niet-vertebrale fractuur 2 Vertebrale fractuur 2 Elke fractuur 1/2 Elke fractuur 2
Vitamine D versus placebo of 0 NS NS       NS NS
Vitamine D versus calcium   NS NS NS NS    
Vitamine D + calcium versus placebo of 0

SS

Instituut SS

Gemeenschap NS

NS SS NS NS

SS

Instituut SS

Gemeenschap NS

NS
Vitamine D + calcium versus calcium NS NS NS NS   NS NS

Statistisch significant (SS) of niet significant (NS) vanuit het standpunt van de primaire preventie (= 1), secundaire preventie (eerdere fractuur, = 2) of primaire en secundaire preventie (1/2).

Geselecteerde geneesmiddelen

Alle studies die het nut van een geneesmiddel tegen osteoporose bestuderen, hebben een behandeling met vitamine D + calcium aan alle geïncludeerde personen voorgeschreven. Het is dus niet mogelijk te beoordelen of de (beperkte) gunstige resultaten met deze geneesmiddelen ook bereikt kunnen worden zonder de toevoeging van calcium + vitamine D.

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

Uit een meta-analyse van RCT’s en observationele studies blijkt de toediening van calcium (voeding of supplementen) niet werkzaam ter preventie van fracturen$​.