Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Calcium

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • De associatie van calcium en vitamine D wordt aanbevolen ter preventie van fracturen bij geïnstitutionaliseerde personen.
  • Alvorens de dagelijks toe te dienen dosis calciumsupplementen vast te leggen, moet men de calciuminname via de voeding bepalen.

Behandeling

Geselecteerd

Voor de fractuurpreventie beoordeelt een review van de Cochrane Collaboration$​​​ bij (zeer) oude geïnstitutionaliseerde personen (Instituut) of bij personen die in de gemeenschap wonen (Gemeenschap) de volgende resultaten voor de volgende criteria:

 Heupfractuur 1/2Heupfractuur 2Vertebrale fractuur 1/2Niet-vertebrale fractuur 2Vertebrale fractuur 2Elke fractuur 1/2Elke fractuur 2
Vitamine D versus placebo of 0NSNS   NSNS
Vitamine D versus calcium NSNSNSNS  
Vitamine D + calcium versus placebo of 0

SS

Instituut SS

Gemeenschap NS

NSSSNSNS

SS

Instituut SS

Gemeenschap NS

NS
Vitamine D + calcium versus calciumNSNSNSNS NSNS

Statistisch significant (SS) of niet significant (NS) vanuit het standpunt van de primaire preventie (= 1), secundaire preventie (eerdere fractuur, = 2) of primaire en secundaire preventie (1/2).

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Alle studies die het nut van een geneesmiddel tegen osteoporose bestuderen, hebben een behandeling met vitamine D + calcium aan alle geïncludeerde personen voorgeschreven. Het is dus niet mogelijk te beoordelen of de (beperkte) gunstige resultaten met deze geneesmiddelen ook bereikt kunnen worden zonder de toevoeging van calcium + vitamine D.

Niet geselecteerd

Uit een meta-analyse van RCT’s en observationele studies blijkt de toediening van calcium (voeding of supplementen) niet werkzaam ter preventie van fracturen$​.