Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Subklinische hyperthyreoïdie

Literatuur geraadpleegd tot: 24/01/2022

  • In geval van subklinische hyperthyreose (verlaagde TSH-concentratie zonder stoornissen van de circulerende hormonen) moet men eerst de biologische waarden controleren alvorens een behandeling af te wegen.
  • Bij patiënten van 65 jaar en ouder met bevestigde subklinische hyperthyreoïdie wordt een TSH-drempelwaarde van < 0,1 mU/L algemeen geaccepteerd om een behandeling te rechtvaardigen.
  • Voor een dergelijke behandeling is advies van een specialist nodig.