Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Subklinische hypothyreoïdie

Literatuur geraadpleegd tot: 15/05/2017

 • In geval van subklinische hypothyreose (verhoogde TSH-concentratie zonder stoornissen van de circulerende hormonen) moet men eerst de biologische waarden controleren alvorens een behandeling af te wegen. Bij bevestiging van subklinische hypothyreose wordt een medicamenteuze behandeling slechts gestart bij een TSH-waarde > 10 mE/l, tenzij de patiënt klinische symptomen vertoont.

Behandeling

Geselecteerd

Bij een subklinische hypothyreose met een TSH<10 mE/l blijft het controversieel of een behandeling gestart moet worden$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​.

 • Er zijn te weinig goede studies die het nut van een behandeling ondersteunen$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​. $
 • De beslissing om al of niet een (dikwijls levenslange) behandeling te starten, zal afhangen van de aanwezigheid van symptomen (o.a. vermoeidheid, geheugen- en concentratiestoornissen, obstipatie, depressie, bradycardie, kouwelijkheid, gewichtstoename…)$​​​​​​​​​​​.

Conclusie

Bij afwezigheid van symptomen is starten van een behandeling niet nodig maar opvolging van het TSH is wel aangewezen (eenmaal per jaar bij aanwezigheid van antithyroïd-antilichamen, om de drie jaar in andere gevallen).

Een meta-analyse van observationele studies vond een verband tussen subklinische hypothyreoïdie en een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit, voornamelijk een verhoogd risico op hartinsufficiëntie$​​​​​. Er is voornamelijk een verhoogd risico op hartinsufficiëntie (analyse van epidemiologische gegevens)$​​​ bij patiënten met schildklierdisfunctie en een TSH-waarde hoger dan 10 mE/l​​​​​​​​​​​​​$$​.​​​​​​​​​​​​​​​  

Veiligheid

 • Een geringe maar langdurige overdosering verhoogt het risico op osteoporotische fracturen bij postmenopauzale vrouwen$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, evenals het risico op voorkamerfibrillatie, vooral bij ouderen$​​​​​.
 • Cave : interacties (zie fiche van levothyroxine) kunnen een verminderde absorptie van levothyroxine veroorzaken$​​​​​.

Conclusie en selectie

 • Behandeling van subklinische hypothyreoïdie met levothyroxine wordt aanbevolen bij de patiënten met TSH-waarden hoger dan 10 mE/l$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, voornamelijk ter preventie van cardiovasculaire problemen$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • Monitoring van de behandeling aan de hand van de TSH-waarde is noodzakelijk (zie geneesmiddelenfiche). Let op een lage aanvangsdosis (12,5 à max 25 µg/d, elke 6 weken aan te passen naargelang het TSH) bij ouderen of bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen (risico op acuut myocardinfarct en voorkamerfibrillatie)$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • Bij de opstart bij diabetespatiënten kan een dosisverhoging van de antidiabetische middelen of insuline nodig zijn.
 • ​Het nefrotisch syndroom kan de eliminatie van de T4-bindingseiwitten versnellen​​​​​​​$​​​​​​.

 

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij een subklinische hypothyreose met een TSH<10 mE/l blijft het controversieel of een behandeling gestart moet worden$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

 • Er zijn te weinig goede studies de het nut van een behandeling ondersteunen$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​. $
 • De beslissing om al of niet een (dikwijls levenslange) behandeling te starten, hangt af van de aanwezigheid van symptomen (o.a. vermoeidheid, geheugen- en concentratiestoornissen, obstipatie, depressie, bradycardie, kouwelijkheid, gewichtstoename…)$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Veiligheid

 • Een geringe maar langdurige overdosering verhoogt het risico op osteoporotische fracturen bij postmenopauzale vrouwen$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, evenals het risico op voorkamerfibrillatie, vooral bij ouderen$.
 • Ook opgelet voor de interacties (zie fiche van levothyroxine) die de absorptie van levothyroxine kunnen verminderen. Men moet hiermee rekening houden$.

Conclusie en selectie

 • In aanwezigheid van symptomen kan een behandeling gestart worden voor een proefperiode van 3-6 maanden.
 • Wanneer een gunstig effect wordt gezien, zal de behandeling voortgezet worden voor een onbepaalde duur.
 • Monitoring van de behandeling aan de hand van de TSH-waarde is noodzakelijk (zie geneesmiddelenfiche).
 • Let op een lage aanvangsdosis (12,5 à max 25 µg/d, elke 6 weken aan te passen naargelang het TSH) bij ouderen en bij patiênten met cardiovasculaire aandoeningen (risico op acuut myocardinfarct en voorkamerfibrillatie)$​​​​​​​​​​​​.
 • Bij de opstart bij diabetespatiënten kan een dosisverhoging van de antidiabetische middelen of insuline nodig zijn.
 • Het nefrotisch syndroom kan de eliminatie van de T4-bindingseiwitten versnellen$​​​​​.

 

Geselecteerde geneesmiddelen