Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Klinische hypothyreoïdie

Literatuur geraadpleegd tot: 15/05/2017

  • Systematische opsporing van een verstoorde schildklierwerking bij vrouwen ouder dan 50 jaar wordt aanbevolen, opsporing is ook aangewezen bij struma, osteoporose, supraventriculaire tachycardie of voorkamerfibrillatie.
  • Sommige geneesmiddelen kunnen schildklierstoornissen doen ontstaan en vereisen eveneens nauwer toezicht (amiodaron, lithium, jodium…).
  • Bij hypothyreose wordt behandeling met levothyroxine aanbevolen. Regelmatige monitoring is noodzakelijk om de dosis aan te passen.

Behandeling

Geselecteerd

Er is algemene consensus over de werkzaamheid van levothyroxine bij klinische hypothyreose, hoewel hier geen placebogecontroleerde studies over bestaan (deze worden als onethisch beschouwd)$​​​​​​​​​​​​​​$.
Monitoring van de behandeling aan de hand van de TSH-waarde is noodzakelijk (zie geneesmiddelenfiche). Let op een lage aanvangsdosis (12,5 à max 25 µg/d, elke 6 weken aan te passen naargelang het TSH) bij ouderen of bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen (risico op acuut myocardinfarct en voorkamerfibrillatie)$​​​​​​​. Een geringe maar langdurige overdosering verhoogt het risico op osteoporotische fracturen bij postmenopauzale vrouwen$​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​, evenals het risico op voorkamerfibrillatie, vooral bij ouderen$​.
Bij de opstart bij diabetespatiënten kan een dosisverhoging van de antidiabetische middelen of insuline nodig zijn.
Het nefrotisch syndroom kan de eliminatie van de T4-bindingseiwitten versnellen​.
Ook opgelet voor de interacties (zie fiche van levothyroxine) die de absorptie van levothyroxine kunnen verminderen. Men moet hiermee rekening houden.

Geselecteerde geneesmiddelen