Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Cardiovasculaire protectie : bloeddrukcontrole

Literatuur geraadpleegd tot: 14/04/2022

  • Diabetespatiënten worden beschouwd als personen met een verhoogd cardiovasculair risico. Hypertensie draagt in hoge mate bij tot een hoog cardiovasculair risico bij diabetici$​​​​​​​​​​​​​​​​​. De behandeling van hypertensie is vermoedelijk de belangrijkste therapeutische maatregel bij de diabeticus met hypertensie$​​​​​​​​​​​​​​​​.  
  • De algemene preventieve maatregelen moeten bij alle diabetespatiënten toegepast worden, rekening houdend met de evaluatie en de evolutie van het individueel risico.
  • Adviezen in verband met levensstijlaanpassingen (gewichtsreductie, dieetaanpassingen, fysieke activiteit, rookstop) worden bij de [indications:268] besproken.
  • Bij kwetsbare ouderen en/of personen met een verhoogd cardiovasculair risico wordt aangeraden om niet te streven naar te strikte HbA1c-waarden, wegens een verhoogd risico op overlijden (cfr. streefwaarden onder [indications:268]).
  • Voor grensbloeddrukwaarden, bloeddrukstreefwaarden en behandeling zie [indications:357].