Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Diabetische voetulcera

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2016

  • Vaak ligt een multifactoriële pathologie aan de basis van het ontstaan van diabetische voetulcera.
  • De aanpak van de causale factoren is de hoeksteen van de behandeling.
  • Preventief voetonderzoek zou jaarlijks bij alle diabetici moeten worden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan kunnen maatregelen ter preventie van het ontwikkelen van ulcera genomen worden.
  • Een actief ulcus wordt lokaal verzorgd volgens de principes beschreven in “[indications:258]”.

Behandeling

Geselecteerd

Bij alle diabetici zou minimum jaarlijks een voetonderzoek moeten worden uitgevoerd$​​. De Simm's classificatie kan een leidraad zijn voor het bepalen van de frequentie van de controles en het inschatten van het risicoprofiel van de patiënt$​​.

  • Preventief bij kleine standafwijkingen: inlegzolen of teenorthesen.
  • Preventief bij majeure afwijkingen: op maat gemaakte therapeutische schoenen$​​​​​​

  • Ter curatie en preventie van neuropathische ulcera: eelt rond de wonde wegsnijden, reduceren van druk ter hoogte van het ulcus$​​​​​. Deze druk kan onder andere gereduceerd worden door therapeutische schoenen$​.

Literatuuronderzoek kan niet aantonen dat voor de behandeling van diabetische voetulcera bepaalde soorten verbanden beter zouden zijn dan andere$​​​​​​​$​​​​​​​$​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​.

Voor lokale wondbehandeling zie [indications:258].

Te overwegen

Bij een ulcus dat na twee weken geen genezingstendens vertoont, kan verwijzing naar een multidisciplinaire voetkliniek overwogen worden$​​​​​$​​​​​$​​​​​. 
Indien de wonde plantair of diep gelegen is of bij tekens van perifeer vaatlijden, infectie of ischemie is urgente verwijzing aangewezen$​​​​​$​​​​​$​​​​​.