Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Spierkrampen

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • Wij beschikken niet over een geneesmiddel met bewezen werkzaamheid en aanvaardbare tolerantie.

Behandeling

Niet geselecteerd

  • Volgens een literatuuronderzoek uit 2010 is er zeer weinig onderzoek naar het effect van niet-medicamenteuze behandelingen (bv. stretching), we kunnen dus geen conclusies trekken over de werkzaamheid ervan$​​​​​​​.
  • In 2012 toonde een kleine RCT$​​de meerwaarde van stretching voor het slapengaan aan ter vermindering van nachtelijke krampen.

Conclusie

Omwille van de schaarse en contradictoire gegevens$​​​ selecteren we geen niet-medicamenteuze behandeling. 

 

 

  • Kinine is “het best onderzocht”$​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​. Rekening houdende met de soms fatale ongewenste effecten van dit geneesmiddel$​​​​​​​​​​​​​​, kan het zeker niet worden aanbevolen.
  • Een literatuuroverzicht concludeert dat de werkzaamheid van analgetica, anti-epileptica, diltiazem, magnesium, verapamil, vitamine B6, vitamine E niet bekend is$​​​​​​​​​.
  • Een systematische review van de Cochrane Collaboration$​​komt tot het besluit dat het niet waarschijnlijk is dat magnesiumsupplementen bij ouderen tot een klinisch relevante vermindering van spierkrampen kunnen leiden.
  • Een meer recente RCT bij 166 personen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar heeft aangetoond dat de orale toediening van magnesiumoxyde (520 mg elementair magnesium per dag) niet beter is dan placebo om nachtelijke krampen ter hoogte van de onderste ledematen te voorkomen$​​​. 

Conclusie

  • Er wordt geen enkele medicamenteuze behandeling geselecteerd.