Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Aften

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • De pijn veroorzaakt door orale aften kan bestreden worden met lidocaïne.

Behandeling

Geselecteerd

  • Chloorhexidine mondspoelingen kunnen de ernst en pijn van de ulceratie verminderen.
  • Lokale applicatie van corticosteroïden (magistraal te bereiden) kan het aantal nieuwe ulcera verminderen, pijn minderen en de genezing verbeteren zonder belangrijke bijwerkingen.
  • Lokale applicatie van corticosteroïden en chloorhexidine mondspoelingen zijn vermoedelijk het meest werkzaam. De wetenschappelijke onderbouwing die te vinden is, is van lage kwaliteit.
  • Lokale anesthetica geven een tijdelijke lokale pijnstilling en kunnen een optie zijn indien de pijn slecht verdragen wordt$​​​​​​​​​​.
  • De werkzaamheid van lokale analgetica en tetracycline mondspoeling is niet gekend. De onderbouwing hiervoor is zwak$​​.

Conclusie

Indien de pijn slecht verdragen wordt, kan men lokaal chloorhexidine, corticosteroïden of lidocaïne (voor het lokale analgetische effect) toepassen ondanks de beperkte onderbouwing van hun werkzaamheid$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen