Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Mond- en tandvleesproblemen door geneesmiddelen

Literatuur geraadpleegd tot: 20/02/2021

  • Tandvleesbloedingen, opgezet tandvlees, xerostomie en smaakstoornissen kunnen een medicamenteuze oorzaak hebben.

We dienen ons bij de diagnostiek en aanpak van een aantal mond- en tandvleesproblemen bewust te zijn van een eventuele medicamenteuze oorzaak$​​​​​​​​​​:

  • Tandvleesbloedingen door anticoagulantia en anti-aggregantia.
  • Tandvleesbloedingen en opgezet tandvlees door calciumantagonisten, anti-epileptica en immunosuppressiva (meest betrokken producten: fenytoïne, ciclosporine en nifedipine)$​​​​​​​​​​.
  • Xerostomie (droge mond), vooral bij ouderen, meestal door middelen met een anticholinerge werking, maar ook door antidepressiva, antihypertensiva (diuretica, alfablokkers, centraal werkende antihypertensiva), benzodiazepines, anticholinerge middelen, antihistaminica, antiparkinsonmiddelen, opioïden, antitumorale middelen, protonpompinhibitoren, …$​​​​​​​​​​ Deze droge mond bevordert cariës en parodontale aandoeningen zoals gingivitis en parodontitis.
  • Smaakstoornissen door terbinafine$​​​​​​​​​​.