Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Ontsteking en pijn

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2016

  • Voor urgenties (UV-keratitis, corpus alienum in het oog) en voor diagnostische doeleinden is een lokaal anestheticum voor oftalmologisch gebruik geïndiceerd.
  • We selecteren lokaal oxybuprocaïne.

Behandeling

Geselecteerd

Een lokaal anestheticum voor oftalmologisch gebruik (oxybuprocaïne) is voorbehouden voor specifieke indicaties. Het middel komt enkel in aanmerking voor gebruik in urgenties (bv. UV-keratitis, verwijderen van een corpus alienum) of voor diagnostische doeleinden. Men dient het oog na de applicatie af te dekken en de patiënt te waarschuwen voor het risico op corneabeschadiging$​​​​​​.  Een lokaal anestheticum kan alleen worden toegediend door een arts gezien er strikt toezicht gehouden moet worden $​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) voor oftalmologisch gebruik worden op dit ogenblik enkel overwogen voor de behandeling van ontsteking en pijn na een chirurgische oftalmologische ingreep$​​​, ondanks het feit dat hun klinisch nut ook voor deze indicatie niet duidelijk is aangetoond$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​.