Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Mondzorg algemeen

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

Behandeling

Geselecteerd

Een goede mondhygiëne is een must. Geregeld inspecteren van de mondmucosa en adequate vochttoediening zijn primordiaal. Het voorzichtig reinigen van tanden, tandvlees en tongrug met een zachte tandenborstel (minstens twee maal daags) is een doeltreffende maatregel. 

Voor een uitgebreide achtergrondtekst over het thema mondzorg met richtlijnen voor (preventief) mondzorgbeleid verwijzen we naar de Geneesmiddelenbrief : Mondzorg.

De mond regelmatig spoelen met (lauw) water (of fysiologische zoutoplossing) of chloorhexidine 0.2% is eveneens nuttig$​​​​​​​​​​​​​​ .Dit laat toe om voedselresten te verwijderen. Let steeds op voor verslikken. 

Geselecteerde geneesmiddelen