Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Palliatieve sedatie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Bij palliatieve sedatie is gebruik van midazolam aangewezen.

Behandeling

Geselecteerd

Er wordt gestart met midazolam. De continue subcutane toediening met een pompje is de aangewezen methode (midazolam heeft een korte werkingsduur). Bij oudere, zwakke en magere (< 60 kg) patiënten worden lage doseringen aangeraden, bv. 10 tot 15 mg over 24 uur. Indien een dosering van > 50 mg/dag noodzakelijk is om adequate sedatie te bekomen, kan naar een volgende stap (d.w.z. een bijkomend middel) worden overgegaan. De noodzaak voor het gebruik van andere middelen dan midazolam zal zich echter eerder zelden voordoen. In dit geval is de hulp van een ‘support team’ (zoals een multidisciplinaire begeleidingsequipe) aangewezen.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Agitatie kan paradoxaal worden uitgelokt en is vaak moeilijk onder controle te krijgen, zelfs bij gebruik van zeer hoge doses sedativa. Eventueel kan haloperidol in een dosis van 5 tot 10 mg s.c. over 24 uur worden toegevoegd bij uitgesproken agitatie. 

Als men er niet in slaagt om een voldoende diepe sedatie te bekomen, kan levomepromazine (max. 200 mg/24 uur) worden toegevoegd. Dit product is in België in echter niet beschikbaar in parenterale vorm. Gespecialiseerde hulp inschakelen is aan te bevelen.

Niet geselecteerd

Morfine heeft bij palliatieve sedatie geen plaats als sedativum. Hoge doses morfine maken wel suf, maar leiden niet noodzakelijk tot een adequate bewustzijnsdaling zoals bedoeld bij palliatieve sedatie. Morfine moet wel verder worden gegeven als analgeticum of voor de bestrijding van dyspnoe$​​.