Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vermoeidheid

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Indien een oorzakelijke behandeling mogelijk is, is deze te verkiezen.
  • Psychosociale interventies kunnen een effect hebben op de vermoeidheid bij kankerpatiënten.
  • Corticosteroïden kunnen overwogen worden als kortdurende behandeling bij een korte levensverwachting.
  • Methylfenidaat kan overwogen worden bij kankergerelateerde vermoeidheid.

Geneesmiddelen gebruikt bij vermoeidheid in palliatieve context lijken slechts matig werkzaam$​​​​​​. De gegevens zijn beperkt en laten niet toe om een verantwoorde selectie voor deze geneesmiddelen te maken, maar kunnen het gebruik ervan, na specialistisch advies, rechtvaardigen.

Behandeling

Geselecteerd

Indien een oorzakelijke behandeling mogelijk is, en deze past binnen de gemaakte afspraken, is deze te verkiezen.
Het kan hier gaan om metabole stoornissen, anemie, soms infecties, pijn, ... . 

Van psychosociale interventies is een bescheiden effect op vermoeidheid bij kankerpatiënten aangetoond$$​.

Te overwegen

Corticosteroïden hebben een zuiver subjectief gunstig effect op het anorectisch gevoel en de vermoeidheid van de patiënt$​​. Een dagelijkse dosis van of equivalent aan 5 mg dexamethason (dat subcutaan kan worden toegediend) wordt aanbevolen. Het effect houdt meestal maar enkele weken aan$​​. Gezien de ongewenste effecten op langere termijn en het verdwijnen van het effect bij aanhoudende behandeling is dergelijke maatregel alleen toepasbaar bij een korte levensverwachting of als kortdurende symptomatische behandeling (maximaal 4 weken) bij patiënten met een langere levensverwachting wanneer er een reden is om te verwachten dat de vermoeidheid tijdelijk is (bv. gedurende of direct na chemotherapie)$​​.

Een systematisch literatuuroverzicht wijst op een klinisch relevant effect van methylfenidaat bij kankergerelateerde vermoeidheid$$​. Indien er geen effect is binnen de twee dagen is verdere behandeling zinloos.

Niet geselecteerd

Een meta-analyse toont aan dat hematopoietische middelen weliswaar de levenskwaliteit van anemische kankerpatiënten positief beïnvloeden, maar anderzijds op een significante wijze het risico van overlijden en optreden van ernstige ongewenste effecten doen toenemen$​​$​​. Ze kunnen geen routine alternatief zijn voor bloedtransfusie bij patiënten met anemie gerelateerd aan kanker$​​.