Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Storende niet productieve hoest

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Onstilbare hoest kan verlicht worden met morfine.

Hoest kan zeer veel verschillende oorzaken hebben, en diverse oorzaken kunnen simultaan voorkomen$​​​​​​​​.

Behandeling

Geselecteerd

Morfine peroraal (bv. 2,5 tot 5 mg om de 4 uur) kan helpen bij onstilbare hoest. Indien de patiënt reeds morfine gebruikt, kan de dosis met 1/3 tot de helft verhoogd worden$​​​​​​​.
Er zijn aanwijzingen dat middelen zoals morfine, codeïne, levodropropozine, natriumcromoglycaat en butamiraat enig gunstig effect zouden vertonen$​​. De keuze voor morfine kan als louter pragmatisch beschouwd worden.

 

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Men kan pogen met codeïnesiroop (of zelfs met eenvoudige siroop (sirupus simplex) zonder codeïne) een hardnekkige, ‘droge’ hoest symptomatisch te bestrijden$​​​​​. De werkzaamheid van deze middelen is echter niet bewezen. Gebruik van dit zwak opioïd bij iemand die reeds sterke opioïden inneemt, is uiteraard zinloos$​​​​​.