Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecompliceerde fase: slaapproblemen

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

Behandeling

Geselecteerd

Bij slaapproblemen gaat men de slaaphygiëne na (zie slaapstoornissen).

Te overwegen

Bij slaapproblemen zoekt men specifieke slaapstoornissen op, zoals bijvoorbeeld “periodic limb movements disorder” en “restless legs” syndrome. In 15% der gevallen van de ziekte van Parkinson treedt ‘Rapid eye-movement (REM) sleep behaviour disorder (RBD)’ op$​​​​​$​​​​​. Deze diagnose kan bevestigd worden door een polysomnografie. Door verlies van inhibitie van de willekeurige bewegingen tijdens de REM-slaap treedt er motorische activiteit op tijdens het dromen, eventueel met geweld. SSRI’s, tricyclische antidepressiva en MAO-inhibitoren kunnen RBD uitlokken of verergeren. Als therapie wordt hier clonazepam aangeraden$​. 

Voor patiënten met nachtelijke akinesie (met moeilijk draaien in bed), "periodic limb movements disorder" en "restless legs syndrome" kan levodopa met gereguleerde afgifte geprobeerd worden, te geven bij bedtijd$​​. Levodopa met gereguleerde afgifte wordt minder goed geabsorbeerd en daarom moet de dosis verhoogd worden met 20-30% t.o.v. levodopa met reguliere afgifte$​​​​​​​​​. Continue dopaminerge stimulatie met apomorfine, rotigotine of duodopa zijn alternatieven$​​​​. 

In geval van storende slaapproblemen kan men een doorverwijzing naar de specialist overwegen.